Jaarlijst 2017 van Toy Janssen  ·  181 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Siberische Taling  ·  Anas formosa
33. Krakeend  ·  Anas strepera
34. Smient  ·  Anas penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca
38. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
54. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

56. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

61. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
62. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

63. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

64. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

65. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
66. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
67. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva
68. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
69. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
70. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

71. Wulp  ·  Numenius arquata
72. Grutto  ·  Limosa limosa
73. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
74. Steenloper  ·  Arenaria interpres
75. Kanoet  ·  Calidris canutus
76. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
77. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
78. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
79. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
80. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
81. Witgat  ·  Tringa ochropus
82. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
83. Bosruiter  ·  Tringa glareola
84. Tureluur  ·  Tringa totanus
85. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

86. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
87. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

88. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
89. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
90. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
91. Stormmeeuw  ·  Larus canus
92. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis
93. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
94. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
95. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
96. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
97. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
98. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
99. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

100. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
101. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
102. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
103. Sperwer  ·  Accipiter nisus
104. Havik  ·  Accipiter gentilis
105. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
106. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
107. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
108. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

109. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

110. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

111. Groene Specht  ·  Picus viridis
112. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
113. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
114. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

115. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
116. Smelleken  ·  Falco columbarius
117. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

118. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

119. Ekster  ·  Pica pica
120. Gaai  ·  Garrulus glandarius
121. Kauw  ·  Corvus monedula
122. Roek  ·  Corvus frugilegus
123. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
124. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
125. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

126. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

127. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
128. Koolmees  ·  Parus major
129. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
130. Matkop  ·  Poecile montanus
131. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

132. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

133. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
134. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

135. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia

struikzangers  ·  Cettiidae

136. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

137. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

138. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
139. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

rietzangers  ·  Acrocephalidae

140. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon

pestvogels  ·  Bombycillidae

141. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

142. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

143. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
144. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

145. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

146. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

147. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

148. Merel  ·  Turdus merula
149. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
150. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
151. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
152. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
153. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
154. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
155. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

156. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

157. Huismus  ·  Passer domesticus
158. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

159. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
160. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
161. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
162. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii
163. Graspieper  ·  Anthus pratensis
164. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
165. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

166. Vink  ·  Fringilla coelebs
167. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
168. Groenling  ·  Chloris chloris
169. Kneu  ·  Linaria cannabina
170. Frater  ·  Linaria flavirostris
171. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
172. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
173. Putter  ·  Carduelis carduelis
174. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
175. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

176. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
177. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
178. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
179. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos
180. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
181. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.