ZH-Big Day 2015, 8 mei (+ Daniel Benders, Arjan Dwarshuis, Danny Laponder) van Garry Bakker  ·  160 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
10. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Zomertaling  ·  Anas querquedula
18. Slobeend  ·  Anas clypeata
19. Krakeend  ·  Anas strepera
20. Smient  ·  Anas penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
25. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

26. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
33. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

34. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

35. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

36. Waterral  ·  Rallus aquaticus
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
41. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

47. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

49. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
52. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
53. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus
55. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
57. Wulp  ·  Numenius arquata
58. Grutto  ·  Limosa limosa
59. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
60. Steenloper  ·  Arenaria interpres
61. Kanoet  ·  Calidris canutus
62. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
63. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
64. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
65. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
66. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
67. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
68. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
69. Witgat  ·  Tringa ochropus
70. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
71. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
72. Bosruiter  ·  Tringa glareola
73. Tureluur  ·  Tringa totanus
74. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

alken  ·  Alcidae

75. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

76. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
77. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
78. Stormmeeuw  ·  Larus canus
79. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
80. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
81. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
82. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
83. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
84. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
85. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
86. Visdief  ·  Sterna hirundo
87. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
88. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

89. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
90. Sperwer  ·  Accipiter nisus
91. Havik  ·  Accipiter gentilis
92. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

93. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

94. Steenuil  ·  Athene vidalii
95. Ransuil  ·  Asio otus
96. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

97. Groene Specht  ·  Picus viridis
98. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
99. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

100. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
101. Smelleken  ·  Falco columbarius
102. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
103. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

104. Ekster  ·  Pica pica
105. Gaai  ·  Garrulus glandarius
106. Kauw  ·  Corvus monedula
107. Roek  ·  Corvus frugilegus
108. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

109. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

110. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
111. Koolmees  ·  Parus major
112. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

113. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

114. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
115. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

116. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
117. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

118. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

119. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

120. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
121. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

122. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
123. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
124. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
125. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

126. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
127. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

128. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
129. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
130. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

131. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

132. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

133. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

134. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

135. Merel  ·  Turdus merula
136. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
137. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
138. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
139. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
140. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
141. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
142. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
143. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
144. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

145. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

146. Huismus  ·  Passer domesticus
147. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

148. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
149. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
150. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
151. Boompieper  ·  Anthus trivialis
152. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

153. Vink  ·  Fringilla coelebs
154. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
155. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
156. Groenling  ·  Chloris chloris
157. Kneu  ·  Linaria cannabina
158. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

159. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
160. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.