Jaarlijst 2017 van Maartje Bakker  ·  175 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Siberische Taling  ·  Anas formosa
33. Krakeend  ·  Anas strepera
34. Smient  ·  Anas penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca
38. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

52. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

53. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
54. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

56. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

61. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
62. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

63. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

64. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

65. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
66. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
67. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva
68. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
69. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
70. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

71. Wulp  ·  Numenius arquata
72. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
73. Steenloper  ·  Arenaria interpres
74. Kanoet  ·  Calidris canutus
75. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
76. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
77. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
78. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
79. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
80. Witgat  ·  Tringa ochropus
81. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
82. Bosruiter  ·  Tringa glareola
83. Tureluur  ·  Tringa totanus
84. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

85. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
86. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

87. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
88. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
89. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
90. Stormmeeuw  ·  Larus canus
91. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis
92. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
93. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
94. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
95. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
96. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
97. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
98. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

99. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
100. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
101. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
102. Sperwer  ·  Accipiter nisus
103. Havik  ·  Accipiter gentilis
104. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
105. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
106. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

107. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

108. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

109. Groene Specht  ·  Picus viridis
110. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
111. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

112. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
113. Smelleken  ·  Falco columbarius
114. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

115. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

116. Ekster  ·  Pica pica
117. Gaai  ·  Garrulus glandarius
118. Kauw  ·  Corvus monedula
119. Roek  ·  Corvus frugilegus
120. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
121. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

122. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

123. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
124. Koolmees  ·  Parus major
125. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
126. Matkop  ·  Poecile montanus
127. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

128. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

129. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
130. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

struikzangers  ·  Cettiidae

131. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

132. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

133. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
134. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

rietzangers  ·  Acrocephalidae

135. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon

pestvogels  ·  Bombycillidae

136. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

137. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

138. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
139. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

140. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

141. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

142. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

143. Merel  ·  Turdus merula
144. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
145. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
146. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
147. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
148. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
149. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
150. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

151. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

152. Huismus  ·  Passer domesticus
153. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

154. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
155. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
156. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
157. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii
158. Graspieper  ·  Anthus pratensis
159. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
160. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

161. Vink  ·  Fringilla coelebs
162. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
163. Groenling  ·  Chloris chloris
164. Kneu  ·  Linaria cannabina
165. Frater  ·  Linaria flavirostris
166. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
167. Putter  ·  Carduelis carduelis
168. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
169. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

170. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
171. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
172. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
173. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos
174. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
175. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.