Jaarlijst 2017 van Kees de Vries  ·  181 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Kleine Topper  ·  Aythya affinis
30. Zomertaling  ·  Anas querquedula
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Siberische Taling  ·  Anas formosa
33. Krakeend  ·  Anas strepera
34. Smient  ·  Anas penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca
38. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
48. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

49. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

50. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

51. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

52. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
53. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
54. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
55. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

56. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
57. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

58. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

59. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

60. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

61. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
62. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
63. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
64. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
65. Kievit  ·  Vanellus vanellus
66. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

67. Wulp  ·  Numenius arquata
68. Grutto  ·  Limosa limosa
69. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
70. Steenloper  ·  Arenaria interpres
71. Kanoet  ·  Calidris canutus
72. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
73. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
74. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
75. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
76. Witgat  ·  Tringa ochropus
77. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
78. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
79. Tureluur  ·  Tringa totanus
80. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

81. Alk  ·  Alca torda
82. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

83. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
84. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
85. Stormmeeuw  ·  Larus canus
86. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis
87. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
88. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
89. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
90. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
91. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
92. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
93. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

94. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
95. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
96. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
97. Sperwer  ·  Accipiter nisus
98. Havik  ·  Accipiter gentilis
99. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
100. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
101. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

102. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

103. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

104. Groene Specht  ·  Picus viridis
105. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
106. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
107. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
108. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

109. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
110. Smelleken  ·  Falco columbarius
111. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

112. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus
113. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

114. Ekster  ·  Pica pica
115. Gaai  ·  Garrulus glandarius
116. Kauw  ·  Corvus monedula
117. Roek  ·  Corvus frugilegus
118. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
119. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
120. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

121. Goudhaan  ·  Regulus regulus
122. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

123. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
124. Koolmees  ·  Parus major
125. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
126. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
127. Matkop  ·  Poecile montanus
128. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

129. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

130. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
131. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

struikzangers  ·  Cettiidae

132. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

133. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

134. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
135. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
136. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

137. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

pestvogels  ·  Bombycillidae

138. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

139. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

140. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
141. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

142. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

143. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

144. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

145. Merel  ·  Turdus merula
146. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
147. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
148. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
149. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
150. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
151. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
152. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
153. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

154. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

155. Huismus  ·  Passer domesticus
156. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

157. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
158. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
159. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
160. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii
161. Graspieper  ·  Anthus pratensis
162. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
163. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

164. Keep  ·  Fringilla montifringilla
165. Vink  ·  Fringilla coelebs
166. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
167. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
168. Groenling  ·  Chloris chloris
169. Kneu  ·  Linaria cannabina
170. Frater  ·  Linaria flavirostris
171. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
172. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
173. Putter  ·  Carduelis carduelis
174. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
175. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

176. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
177. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
178. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
179. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos
180. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
181. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.