Jaarlijst 2017 van Sven Valkenburg  ·  188 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis
32. Zomertaling  ·  Anas querquedula
33. Slobeend  ·  Anas clypeata
34. Siberische Taling  ·  Anas formosa
35. Krakeend  ·  Anas strepera
36. Smient  ·  Anas penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca
40. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
56. Parelduiker  ·  Gavia arctica
57. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

59. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
60. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
61. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
62. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
63. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

64. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
65. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

66. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

67. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
72. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
73. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

74. Wulp  ·  Numenius arquata
75. Grutto  ·  Limosa limosa
76. Steenloper  ·  Arenaria interpres
77. Kanoet  ·  Calidris canutus
78. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
79. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
80. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
81. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
82. Witgat  ·  Tringa ochropus
83. Tureluur  ·  Tringa totanus
84. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

85. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
86. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

87. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
88. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
89. Stormmeeuw  ·  Larus canus
90. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis
91. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
92. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
93. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
94. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
95. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
96. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
97. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

98. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
99. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
100. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
101. Sperwer  ·  Accipiter nisus
102. Havik  ·  Accipiter gentilis
103. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
104. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
105. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
106. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

107. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

108. Steenuil  ·  Athene vidalii
109. Ransuil  ·  Asio otus
110. Bosuil  ·  Strix aluco
111. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

112. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

113. Groene Specht  ·  Picus viridis
114. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
115. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
116. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
117. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

118. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
119. Smelleken  ·  Falco columbarius
120. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

121. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus
122. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

123. Ekster  ·  Pica pica
124. Gaai  ·  Garrulus glandarius
125. Kauw  ·  Corvus monedula
126. Roek  ·  Corvus frugilegus
127. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
128. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

129. Goudhaan  ·  Regulus regulus
130. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

131. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
132. Koolmees  ·  Parus major
133. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
134. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
135. Matkop  ·  Poecile montanus
136. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

137. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
138. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

struikzangers  ·  Cettiidae

139. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

140. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

141. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
142. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

143. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

rietzangers  ·  Acrocephalidae

144. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon

pestvogels  ·  Bombycillidae

145. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

146. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

147. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
148. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

149. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

150. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

151. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

152. Merel  ·  Turdus merula
153. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
154. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
155. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
156. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
157. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
158. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
159. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
160. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

161. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

162. Huismus  ·  Passer domesticus
163. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

164. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
165. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
166. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii
167. Graspieper  ·  Anthus pratensis
168. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
169. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

170. Keep  ·  Fringilla montifringilla
171. Vink  ·  Fringilla coelebs
172. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
173. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
174. Groenling  ·  Chloris chloris
175. Kneu  ·  Linaria cannabina
176. Frater  ·  Linaria flavirostris
177. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
178. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
179. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
180. Putter  ·  Carduelis carduelis
181. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
182. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

183. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
184. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
185. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
186. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos
187. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
188. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.