Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
274 soorten + 5 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
34. Krakeend  ·  Anas strepera
35. Smient  ·  Anas penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus
82. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
100. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

111. Alk  ·  Alca torda
112. Kleine Alk  ·  Alle alle
113. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

114. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
115. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

116. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
117. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
118. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
119. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
120. Stormmeeuw  ·  Larus canus
121. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
122. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
123. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
124. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
125. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
126. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
129. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
130. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
131. Visdief  ·  Sterna hirundo
132. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
133. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

134. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

135. Wespendief  ·  Pernis apivorus
136. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
137. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
140. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
141. Sperwer  ·  Accipiter nisus
142. Havik  ·  Accipiter gentilis
143. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
144. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
145. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
146. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
147. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

148. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

149. Steenuil  ·  Athene vidalii
150. Ransuil  ·  Asio otus
151. Velduil  ·  Asio flammeus

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

152. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

153. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

154. Draaihals  ·  Jynx torquilla
155. Groene Specht  ·  Picus viridis
156. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
157. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

158. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
159. Smelleken  ·  Falco columbarius
160. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
161. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

162. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

163. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
164. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
165. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
166. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

167. Ekster  ·  Pica pica
168. Gaai  ·  Garrulus glandarius
169. Kauw  ·  Corvus monedula
170. Roek  ·  Corvus frugilegus
171. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
172. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
173. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

174. Goudhaan  ·  Regulus regulus
175. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

176. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
177. Koolmees  ·  Parus major
178. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
179. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
180. Matkop  ·  Poecile montanus
181. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

182. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

183. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
184. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
185. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

186. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
187. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
188. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
189. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

190. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

191. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

192. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
193. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
194. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 03-10-2016
195. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
196. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
197. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
198. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
199. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
200. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

201. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
202. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
203. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
204. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-09-2017
205. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

206. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

207. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
208. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
209. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
210. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
211. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

212. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

213. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

214. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

215. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

216. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
217. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

218. Beflijster  ·  Turdus torquatus
219. Merel  ·  Turdus merula
220. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
221. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
222. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
223. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
224. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
225. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
226. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
227. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
228. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
229. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
230. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
231. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
232. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
233. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
234. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
235. Paapje  ·  Saxicola rubetra
236. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
237. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
238. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 26-10-2017
239. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016
240. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

241. Heggenmus  ·  Prunella modularis
242. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

243. Huismus  ·  Passer domesticus
244. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

245. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
246. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
247. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
248. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
249. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
250. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
251. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
252. Duinpieper  ·  Anthus campestris
253. Boompieper  ·  Anthus trivialis
254. Graspieper  ·  Anthus pratensis
255. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
256. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
257. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

258. Keep  ·  Fringilla montifringilla
259. Vink  ·  Fringilla coelebs
260. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
261. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
262. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
263. Groenling  ·  Chloris chloris
264. Kneu  ·  Linaria cannabina
265. Frater  ·  Linaria flavirostris
266. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
267. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
268. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
269. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
270. Putter  ·  Carduelis carduelis
271. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
272. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

273. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
274. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
275. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
276. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
277. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
278. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
279. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus213
Raddes Boszanger255
Grote Kanoet265
Struikrietzanger275
Kleine Klapekster319
Bairds Strandloper322
Siberische Taling331
Roodstuitzwaluw333
Siberische Tjiftjaf336
Roodkeelnachtegaal341
Roodkeelpieper344
Bruine Klauwier345
Witkopgors347
Blauwstaart348
Duinpieper348
Vale Gier348
Kleine Topper349
Woestijntapuit349
Grote Kruisbek351
Iberische Tjiftjaf351

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger373
Snor373
Bosuil370
Flamingo369
Grauwe Kiekendief368
Kleine Bonte Specht368
Koereiger367
Reuzenstern367
Grote Karekiet366
IJsduiker366
Middelste Bonte Specht366
Rosse Franjepoot366
Witoogeend366
Dwerggans365
Poelruiter365
Witwangstern364
Roodpootvalk363
Waterspreeuw363
Zwarte Zeekoet363
Oehoe362

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,9

20179
201613

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.