Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
246 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
29. Zomertaling  ·  Anas querquedula
30. Slobeend  ·  Anas clypeata
31. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
32. Krakeend  ·  Anas strepera
33. Smient  ·  Anas penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
51. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
52. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

53. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

54. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
55. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
57. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

58. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
59. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
60. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
61. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

62. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
63. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

64. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

65. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
66. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

67. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

68. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
69. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

70. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
71. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
72. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
73. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
74. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
75. Kievit  ·  Vanellus vanellus
76. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

77. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
78. Wulp  ·  Numenius arquata
79. Grutto  ·  Limosa limosa
80. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
81. Steenloper  ·  Arenaria interpres
82. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
83. Kanoet  ·  Calidris canutus
84. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
85. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
86. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
87. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
88. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
89. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
90. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
91. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
92. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
93. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
94. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
95. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
96. Witgat  ·  Tringa ochropus
97. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
98. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
99. Bosruiter  ·  Tringa glareola
100. Tureluur  ·  Tringa totanus
101. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
102. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
103. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

104. Kleine Alk  ·  Alle alle
105. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

106. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
107. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
108. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
109. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
110. Stormmeeuw  ·  Larus canus
111. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
112. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
113. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
114. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
115. Amerikaanse Zilvermeeuw  ·  Larus smithsonianus 20-02-2017
116. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
117. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
118. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
119. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
120. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
121. Visdief  ·  Sterna hirundo
122. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
123. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

124. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

125. Wespendief  ·  Pernis apivorus
126. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
127. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
128. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
129. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
130. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
131. Sperwer  ·  Accipiter nisus
132. Havik  ·  Accipiter gentilis
133. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
134. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
135. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
136. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
137. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

138. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

139. Ransuil  ·  Asio otus
140. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

141. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

142. Draaihals  ·  Jynx torquilla
143. Groene Specht  ·  Picus viridis
144. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

145. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
146. Smelleken  ·  Falco columbarius
147. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
148. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

149. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
150. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
151. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

152. Ekster  ·  Pica pica
153. Gaai  ·  Garrulus glandarius
154. Kauw  ·  Corvus monedula
155. Roek  ·  Corvus frugilegus
156. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
157. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

158. Goudhaan  ·  Regulus regulus
159. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

160. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
161. Koolmees  ·  Parus major
162. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
163. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
164. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

165. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

166. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
167. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
168. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

169. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
170. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
171. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

172. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

173. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

174. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
175. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
176. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
177. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
178. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
179. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

180. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
181. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
182. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
183. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

184. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

185. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
186. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
187. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
188. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
189. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

190. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

191. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

192. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

193. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

194. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
195. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

196. Beflijster  ·  Turdus torquatus
197. Merel  ·  Turdus merula
198. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
199. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
200. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
201. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
202. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
203. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
204. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
205. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
206. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
207. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
208. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
209. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
210. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
211. Paapje  ·  Saxicola rubetra
212. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
213. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
214. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

215. Heggenmus  ·  Prunella modularis
216. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

217. Huismus  ·  Passer domesticus
218. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

219. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
220. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
221. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
222. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
223. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
224. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
225. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
226. Duinpieper  ·  Anthus campestris
227. Boompieper  ·  Anthus trivialis
228. Graspieper  ·  Anthus pratensis
229. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
230. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
231. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

232. Keep  ·  Fringilla montifringilla
233. Vink  ·  Fringilla coelebs
234. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
235. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
236. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
237. Groenling  ·  Chloris chloris
238. Kneu  ·  Linaria cannabina
239. Frater  ·  Linaria flavirostris
240. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
241. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
242. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
243. Putter  ·  Carduelis carduelis
244. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

245. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
246. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
247. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
248. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
249. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
250. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus211
Grote Kanoet265
Struikrietzanger275
Bairds Strandloper321
Roodkeelnachtegaal335
Siberische Tjiftjaf335
Vale Gier338
Roodkeelpieper342
Duinpieper345
Woestijntapuit345
Blauwstaart346
Kleine Topper348
Pallas' Boszanger350
Kleine Alk352
Breedbekstrandloper353
Ringsnaveleend353
Buffelkopeend355
Slangenarend355
Dwerggors357
Roze Spreeuw357

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krooneend370
Raaf369
Glanskop368
Snor368
Patrijs367
Purperreiger367
Bosuil366
Zwarte Specht366
Kleine Bonte Specht365
Steenuil365
Grote Zee-eend364
Middelste Bonte Specht364
Europese Kanarie363
Flamingo363
IJsduiker363
Koereiger363
Kuifduiker363
Grauwe Kiekendief362
Grote Karekiet362
Reuzenstern362

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,3

20173
201612

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.