Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
300 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 24-03-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
32. Zomertaling  ·  Anas querquedula
33. Slobeend  ·  Anas clypeata
34. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
35. Krakeend  ·  Anas strepera
36. Smient  ·  Anas penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

65. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
66. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Puffinus griseus
67. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
69. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

70. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
71. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
72. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
107. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
120. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
121. Alk  ·  Alca torda
122. Kleine Alk  ·  Alle alle
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
125. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
126. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
127. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

128. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
129. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
130. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
131. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
132. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
133. Stormmeeuw  ·  Larus canus
134. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
135. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
136. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
137. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
138. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
139. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
140. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
141. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
142. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
143. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
144. Visdief  ·  Sterna hirundo
145. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
146. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

147. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

148. Wespendief  ·  Pernis apivorus
149. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
150. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
151. Bastaardarend  ·  Aquila clanga 26-05-2018
152. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
153. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
154. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
155. Sperwer  ·  Accipiter nisus
156. Havik  ·  Accipiter gentilis
157. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
158. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
159. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
160. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

161. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

162. Steenuil  ·  Athene vidalii
163. Ransuil  ·  Asio otus
164. Velduil  ·  Asio flammeus
165. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

166. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

167. Bijeneter  ·  Merops apiaster

scharrelaars  ·  Coraciidae

168. Scharrelaar  ·  Coracias garrulus 24-09-2018

ijsvogels  ·  Alcedinidae

169. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

170. Draaihals  ·  Jynx torquilla
171. Groene Specht  ·  Picus viridis
172. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
173. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
174. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
175. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

176. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
177. Smelleken  ·  Falco columbarius
178. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
179. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

180. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 27-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

181. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

182. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
183. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
184. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
185. Klapekster  ·  Lanius excubitor
186. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

187. Ekster  ·  Pica pica
188. Gaai  ·  Garrulus glandarius
189. Kauw  ·  Corvus monedula
190. Roek  ·  Corvus frugilegus
191. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
192. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
193. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

194. Goudhaan  ·  Regulus regulus
195. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

196. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
197. Koolmees  ·  Parus major
198. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
199. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
200. Matkop  ·  Poecile montanus
201. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

202. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

203. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
204. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
205. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

206. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
207. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
208. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
209. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

210. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

211. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

212. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
213. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
214. Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi 03-10-2016
215. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
216. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
217. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
218. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
219. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
220. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

221. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
222. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
223. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
224. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
225. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-09-2017
226. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

227. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

228. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
229. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
230. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
231. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
232. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

233. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

234. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

235. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

236. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

237. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
238. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

239. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

240. Beflijster  ·  Turdus torquatus
241. Merel  ·  Turdus merula
242. Vale Lijster  ·  Turdus obscurus 21-10-2017
243. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
244. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
245. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
246. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
247. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
248. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
249. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
250. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
251. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
252. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
253. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
254. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
255. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
256. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
257. Paapje  ·  Saxicola rubetra
258. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
259. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
260. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 26-10-2017
261. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016
262. Westelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe hispanica 19-10-2017
263. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 14-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

264. Heggenmus  ·  Prunella modularis
265. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

266. Huismus  ·  Passer domesticus
267. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

268. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
269. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
270. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
271. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
272. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
273. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
274. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
275. Duinpieper  ·  Anthus campestris
276. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
277. Boompieper  ·  Anthus trivialis
278. Graspieper  ·  Anthus pratensis
279. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
280. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
281. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

282. Keep  ·  Fringilla montifringilla
283. Vink  ·  Fringilla coelebs
284. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
285. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
286. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
287. Groenling  ·  Chloris chloris
288. Kneu  ·  Linaria cannabina
289. Frater  ·  Linaria flavirostris
290. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
291. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
292. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
293. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
294. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
295. Putter  ·  Carduelis carduelis
296. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
297. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

298. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
299. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
300. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
301. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
302. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
303. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
304. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus223
Vale Lijster233
Westelijke Blonde Tapuit250
Raddes Boszanger264
Roodoogvireo264
Papegaaiduiker275
Grote Kanoet276
Scharrelaar287
Struikrietzanger291
Rode Rotslijster324
Izabeltapuit328
Bairds Strandloper342
Kleine Klapekster345
Siberische Taling349
Roodstuitzwaluw354
Kleinste Jager355
Siberische Boompieper361
Siberische Tjiftjaf361
Roodkeelnachtegaal363
Witstuitbarmsijs363

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Snor400
Purperreiger399
Bosuil398
Ruigpootbuizerd398
Flamingo394
Grauwe Kiekendief394
Grote Karekiet394
Koereiger394
Dwerggans393
Witoogeend393
Reuzenstern392
Witwangstern391
Grauwe Gors390
Roodpootvalk390
Poelruiter388
Kwartelkoning386
Taigaboomkruiper386
Witvleugelstern386
Woudaap385
Kleine Geelpootruiter384

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,9,5,1

201613
20179
20185
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.