Ranking van Nathan de Zoete
203 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Dwerggans  ·  Anser erythropus
12. IJseend  ·  Clangula hyemalis
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 24-04-2016
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Anas querquedula
29. Slobeend  ·  Anas clypeata
30. Siberische Taling  ·  Anas formosa 19-02-2017
31. Krakeend  ·  Anas strepera
32. Smient  ·  Anas penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
51. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica
54. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

55. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

57. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
58. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
59. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
60. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
61. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
62. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
63. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
64. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

65. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
66. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

67. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

68. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
69. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

70. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

71. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
72. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

73. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
74. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
75. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
76. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
77. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
78. Kievit  ·  Vanellus vanellus
79. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

80. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
81. Wulp  ·  Numenius arquata
82. Grutto  ·  Limosa limosa
83. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
84. Steenloper  ·  Arenaria interpres
85. Kanoet  ·  Calidris canutus
86. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
87. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
88. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
89. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
90. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
91. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
92. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
93. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
94. Witgat  ·  Tringa ochropus
95. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
96. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
97. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-04-2016
98. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
99. Bosruiter  ·  Tringa glareola
100. Tureluur  ·  Tringa totanus
101. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

102. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
103. Alk  ·  Alca torda
104. Kleine Alk  ·  Alle alle
105. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

106. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

107. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
108. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
109. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
110. Stormmeeuw  ·  Larus canus
111. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
112. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
113. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
114. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
115. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
116. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
117. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
118. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
119. Visdief  ·  Sterna hirundo
120. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

121. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

122. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
123. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
124. Sperwer  ·  Accipiter nisus
125. Havik  ·  Accipiter gentilis
126. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
127. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
128. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

129. Steenuil  ·  Athene vidalii
130. Ransuil  ·  Asio otus
131. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

132. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

133. Groene Specht  ·  Picus viridis
134. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

135. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
136. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

137. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

138. Ekster  ·  Pica pica
139. Gaai  ·  Garrulus glandarius
140. Kauw  ·  Corvus monedula
141. Roek  ·  Corvus frugilegus
142. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
143. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

144. Goudhaan  ·  Regulus regulus
145. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

146. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
147. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

148. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

149. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

150. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
151. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
152. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

153. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

154. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

155. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
156. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
157. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

158. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
159. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
160. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

161. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
162. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

163. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
164. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
165. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

166. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

167. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

168. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

169. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

170. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

171. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

172. Merel  ·  Turdus merula
173. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
174. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
175. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
176. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
177. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
178. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
179. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
180. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
181. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
182. Paapje  ·  Saxicola rubetra
183. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
184. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

185. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

186. Huismus  ·  Passer domesticus
187. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

188. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
189. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
190. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 05-02-2017
191. Graspieper  ·  Anthus pratensis
192. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

193. Vink  ·  Fringilla coelebs
194. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
195. Groenling  ·  Chloris chloris
196. Kneu  ·  Linaria cannabina
197. Frater  ·  Linaria flavirostris
198. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
199. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
200. Putter  ·  Carduelis carduelis
201. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

202. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
203. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nathan de Zoete met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Rosse Waaierstaart318
Siberische Taling333
Mongoolse Pieper340
Noordse Pijlstormvogel344
Grote Kruisbek357
Kleine Alk359
Buffelkopeend361
Kleine Geelpootruiter362
Roodkopklauwier362
Woudaap362
Zwarte Zeekoet364
Kwak365
Oehoe366
Poelruiter367
Witwangstern367
Alk368
Dwerggans368
Parelduiker368
Witoogeend368
Koereiger369

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bonte Vliegenvanger376
Grauwe Vliegenvanger376
Kuifmees376
Matkop376
Boomleeuwerik375
Boompieper375
Glanskop375
Grote Gele Kwikstaart375
Klapekster375
Zwarte Mees375
Appelvink374
Boomvalk374
Braamsluiper374
Geelgors374
Kraanvogel374
Krombekstrandloper374
Ruigpootbuizerd374
Smelleken374
Spotvogel374
Temmincks Strandloper374

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nathan de Zoete per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,0

20172
20163

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.