Ranking van Nathan de Zoete
179 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Dwerggans  ·  Anser erythropus
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 24-04-2016
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Anas querquedula
28. Slobeend  ·  Anas clypeata
29. Siberische Taling  ·  Anas formosa 19-02-2017
30. Krakeend  ·  Anas strepera
31. Smient  ·  Anas penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

45. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

46. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

47. Waterral  ·  Rallus aquaticus
48. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
52. Parelduiker  ·  Gavia arctica
53. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
56. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
59. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
60. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

61. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
62. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

63. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

64. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
65. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

66. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

67. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
72. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
73. Kievit  ·  Vanellus vanellus
74. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

75. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
76. Wulp  ·  Numenius arquata
77. Grutto  ·  Limosa limosa
78. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
79. Steenloper  ·  Arenaria interpres
80. Kanoet  ·  Calidris canutus
81. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
82. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
83. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
84. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
85. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
86. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
87. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
88. Witgat  ·  Tringa ochropus
89. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
90. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
91. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 17-04-2016
92. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
93. Bosruiter  ·  Tringa glareola
94. Tureluur  ·  Tringa totanus
95. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

96. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
97. Alk  ·  Alca torda
98. Kleine Alk  ·  Alle alle
99. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

100. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
101. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
102. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
103. Stormmeeuw  ·  Larus canus
104. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
105. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
106. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
107. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
108. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
109. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
110. Visdief  ·  Sterna hirundo
111. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

112. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

113. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
114. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
115. Sperwer  ·  Accipiter nisus
116. Havik  ·  Accipiter gentilis
117. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
118. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
119. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

120. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

121. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

122. Groene Specht  ·  Picus viridis
123. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

124. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
125. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

126. Ekster  ·  Pica pica
127. Gaai  ·  Garrulus glandarius
128. Kauw  ·  Corvus monedula
129. Roek  ·  Corvus frugilegus
130. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
131. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

132. Goudhaan  ·  Regulus regulus
133. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

134. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
135. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

136. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

137. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

138. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
139. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
140. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

141. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

142. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
143. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
144. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

145. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
146. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
147. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

148. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
149. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

150. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

151. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

152. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

153. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

154. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

155. Merel  ·  Turdus merula
156. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
157. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
158. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
159. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 21-09-2016
160. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
161. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
162. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
163. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
164. Paapje  ·  Saxicola rubetra
165. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
166. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

167. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

168. Huismus  ·  Passer domesticus
169. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

170. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
171. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
172. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 05-02-2017
173. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

174. Vink  ·  Fringilla coelebs
175. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
176. Groenling  ·  Chloris chloris
177. Kneu  ·  Linaria cannabina
178. Frater  ·  Linaria flavirostris
179. Putter  ·  Carduelis carduelis
180. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

181. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Nathan de Zoete met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Rosse Waaierstaart314
Kleine Alk352
Buffelkopeend355
Kleine Geelpootruiter356
Zwarte Zeekoet359
Alk360
Oehoe360
Poelruiter360
Dwerggans361
Witoogeend361
Kuifaalscholver362
IJsduiker363
Kuifduiker363
Reuzenstern363
Rode Wouw363
Dwergstern364
Flamingo364
Koereiger364
Parelduiker364
Grote Zee-eend365

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Nathan de Zoete niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grote Lijster371
Kuifmees371
Matkop371
Boomleeuwerik370
Boompieper370
Zwarte Mees370
Appelvink369
Bonte Vliegenvanger369
Boomvalk369
Geelgors369
Glanskop369
Grauwe Vliegenvanger369
Grote Gele Kwikstaart369
Klapekster369
Kraanvogel369
Oeverpieper369
Snor369
Waterpieper369
Beflijster368
Braamsluiper368

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Nathan de Zoete per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,2

20172
20163

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.