Ranking van Jonne Veldboom
282 soorten + 9 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-09-2018
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 14-11-2017
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 18-05-2019
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

62. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
64. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
67. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus
87. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
98. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
99. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
100. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
101. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
102. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
103. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 17-08-2019
104. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

114. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 23-10-2018

alken  ·  Alcidae

115. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
116. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
117. Alk  ·  Alca torda
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

119. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
120. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
121. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
122. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

123. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
124. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
125. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
136. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
137. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
138. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
139. Visdief  ·  Sterna hirundo
140. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
141. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

142. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

143. Wespendief  ·  Pernis apivorus
144. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
145. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 09-10-2017
146. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
147. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
148. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
149. Sperwer  ·  Accipiter nisus
150. Havik  ·  Accipiter gentilis
151. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
152. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
153. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
154. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
155. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

156. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

157. Steenuil  ·  Athene vidalii
158. Ransuil  ·  Asio otus
159. Velduil  ·  Asio flammeus
160. Bosuil  ·  Strix aluco
161. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

162. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

163. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

164. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

165. Draaihals  ·  Jynx torquilla
166. Groene Specht  ·  Picus viridis
167. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
168. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
169. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
170. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

171. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
172. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
173. Smelleken  ·  Falco columbarius
174. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
175. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

176. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

177. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
178. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 18-08-2019
179. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

180. Ekster  ·  Pica pica
181. Gaai  ·  Garrulus glandarius
182. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
183. Kauw  ·  Corvus monedula
184. Roek  ·  Corvus frugilegus
185. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
186. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
187. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

188. Goudhaan  ·  Regulus regulus
189. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
200. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
201. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 14-08-2017
202. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

203. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
204. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
205. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

206. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

207. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

208. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
209. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
210. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
211. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
212. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
213. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2019
214. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

215. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
216. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
217. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
218. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

219. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
220. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
221. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

222. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 14-10-2019
223. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
224. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
225. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
226. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
227. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
228. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

229. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

230. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

231. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

232. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
233. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

234. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

235. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
236. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

237. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

238. Beflijster  ·  Turdus torquatus
239. Merel  ·  Turdus merula
240. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
241. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
242. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
243. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
244. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
245. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
246. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
247. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
248. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
249. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
250. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
255. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 03-11-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

256. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

257. Huismus  ·  Passer domesticus
258. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

259. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
260. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
261. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
262. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
263. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
264. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
265. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
266. Duinpieper  ·  Anthus campestris
267. Boompieper  ·  Anthus trivialis
268. Graspieper  ·  Anthus pratensis
269. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
270. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

271. Keep  ·  Fringilla montifringilla
272. Vink  ·  Fringilla coelebs
273. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
274. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
275. Groenling  ·  Chloris chloris
276. Kneu  ·  Linaria cannabina
277. Frater  ·  Linaria flavirostris
278. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
279. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
280. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
281. Putter  ·  Carduelis carduelis
282. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
283. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

284. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
285. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
286. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 28-10-2019
287. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
288. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
289. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
290. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
291. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jonne Veldboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Keizerarend236
Kalanderleeuwerik251
Kokardezaagbek316
Dwergaalscholver327
Papegaaiduiker333
Kortteenleeuwerik339
Bosgors342
Steltstrandloper364
Klein Waterhoen368
Zwartkeellijster370
Bonte Tapuit375
Kleinste Jager375
Duinpieper388
Grauwe Pijlstormvogel388
Steppevorkstaartplevier390
Graszanger395
Ortolaan397
Ralreiger400
Iberische Tjiftjaf401
Kleine Trap401

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zwarte Ibis421
Porseleinhoen419
Zomertortel419
Flamingo418
Zwarte Rotgans417
Grote Burgemeester416
Rosse Franjepoot415
Witbuikrotgans415
Kuifaalscholver413
Kwak413
Poelruiter413
Roodmus413
Steppekiekendief413
Gestreepte Strandloper411
Roodkopklauwier410
Dwerggors409
Blonde Ruiter408
Grote Kruisbek407
Kwartelkoning406
Lachstern406

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jonne Veldboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,5,14

20173
20185
201914

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.