Ranking van Jonne Veldboom
272 soorten + 9 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-09-2017
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 14-11-2017
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 18-05-2019
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

62. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
64. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
67. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
68. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
69. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
70. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
71. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
72. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

73. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

77. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

78. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
79. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

80. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
81. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
82. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
83. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
84. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
85. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
86. Kievit  ·  Vanellus vanellus
87. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Bosruiter  ·  Tringa glareola
108. Tureluur  ·  Tringa totanus
109. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
110. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
111. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

112. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 23-10-2018

alken  ·  Alcidae

113. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
114. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

116. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
117. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
118. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
119. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

120. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
121. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
122. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
123. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
124. Stormmeeuw  ·  Larus canus
125. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
126. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
127. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
128. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
129. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
130. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
131. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
132. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
133. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
134. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
135. Visdief  ·  Sterna hirundo
136. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
137. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

138. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

139. Wespendief  ·  Pernis apivorus
140. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
141. Keizerarend  ·  Aquila heliaca 09-10-2017
142. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
143. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
144. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
145. Sperwer  ·  Accipiter nisus
146. Havik  ·  Accipiter gentilis
147. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
148. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
149. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
150. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
151. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

152. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

153. Steenuil  ·  Athene vidalii
154. Ransuil  ·  Asio otus
155. Velduil  ·  Asio flammeus
156. Bosuil  ·  Strix aluco
157. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

158. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

159. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

160. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

161. Draaihals  ·  Jynx torquilla
162. Groene Specht  ·  Picus viridis
163. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
164. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
165. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
166. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

167. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
168. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
169. Smelleken  ·  Falco columbarius
170. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
171. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

172. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

173. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
174. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

175. Ekster  ·  Pica pica
176. Gaai  ·  Garrulus glandarius
177. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
178. Kauw  ·  Corvus monedula
179. Roek  ·  Corvus frugilegus
180. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
181. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
182. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

183. Goudhaan  ·  Regulus regulus
184. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

185. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
186. Koolmees  ·  Parus major
187. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
188. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
189. Matkop  ·  Poecile montanus
190. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

191. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

192. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
193. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
194. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
195. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 14-08-2017
196. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 26-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

197. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
198. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
199. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

200. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

201. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

202. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
203. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
204. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
205. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
206. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
207. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 18-04-2019
208. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

209. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
210. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
211. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
212. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

213. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
214. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
215. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

216. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
217. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
218. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
219. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
220. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
221. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

222. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

223. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

224. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

225. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
226. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

227. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

228. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
229. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

230. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

231. Beflijster  ·  Turdus torquatus
232. Merel  ·  Turdus merula
233. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 26-01-2018
234. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
235. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
236. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
237. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
238. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
239. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
240. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
241. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
242. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
243. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
244. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
245. Paapje  ·  Saxicola rubetra
246. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
247. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
248. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 03-11-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

249. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

250. Huismus  ·  Passer domesticus
251. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

252. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
253. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
254. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
255. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
256. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
257. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
258. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
259. Boompieper  ·  Anthus trivialis
260. Graspieper  ·  Anthus pratensis
261. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
262. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

263. Keep  ·  Fringilla montifringilla
264. Vink  ·  Fringilla coelebs
265. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
266. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
267. Groenling  ·  Chloris chloris
268. Kneu  ·  Linaria cannabina
269. Frater  ·  Linaria flavirostris
270. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
271. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
272. Putter  ·  Carduelis carduelis
273. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
274. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

275. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
276. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
277. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
278. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
279. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
280. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
281. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jonne Veldboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Keizerarend232
Bosgors266
Kokardezaagbek305
Papegaaiduiker321
Kortteenleeuwerik333
Kleinste Jager361
Zwartkeellijster361
Bonte Tapuit365
Grauwe Pijlstormvogel377
Steppevorkstaartplevier380
Graszanger384
Ortolaan387
Ralreiger388
Kleine Trap389
Korhoen391
Pallas' Boszanger391
Breedbekstrandloper394
Bijeneter395
Humes Bladkoning395
Krekelzanger396

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jonne Veldboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Zomertortel408
Zwarte Ibis408
Porseleinhoen407
Kleine Barmsijs406
Flamingo405
Grote Burgemeester404
Zwarte Rotgans404
Rosse Franjepoot403
Witbuikrotgans403
Kuifaalscholver402
Alk401
Poelruiter401
Reuzenstern401
Steppekiekendief401
Gestreepte Strandloper400
Kwak400
Roodmus398
Grote Kruisbek397
Kwartelkoning397
Dwerggors396

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jonne Veldboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,8

20174
20184
20198

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.