Ranking van Raymond in het Veld
262 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 14-08-2015
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 13-02-2017
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-02-2017
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

62. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-10-2014

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 10-09-2015
93. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 01-01-2014
109. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

115. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
120. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
121. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
122. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
125. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
126. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
127. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
128. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
129. Visdief  ·  Sterna hirundo
130. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 24-08-2017
134. Wespendief  ·  Pernis apivorus
135. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
136. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
137. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
138. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
139. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
140. Sperwer  ·  Accipiter nisus
141. Havik  ·  Accipiter gentilis
142. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
143. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
144. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
145. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

146. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

147. Steenuil  ·  Athene vidalii
148. Ransuil  ·  Asio otus
149. Velduil  ·  Asio flammeus
150. Bosuil  ·  Strix aluco
151. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 24-11-1987
152. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

153. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

154. Groene Specht  ·  Picus viridis
155. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
156. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
157. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
158. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

159. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
160. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
161. Smelleken  ·  Falco columbarius
162. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
163. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

164. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

165. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
166. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 22-08-2019
167. Klapekster  ·  Lanius excubitor
168. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 16-10-2014

kraaien  ·  Corvidae

169. Ekster  ·  Pica pica
170. Gaai  ·  Garrulus glandarius
171. Kauw  ·  Corvus monedula
172. Roek  ·  Corvus frugilegus
173. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
174. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
175. Schildraaf  ·  Corvus albus 16-07-2019
176. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

177. Goudhaan  ·  Regulus regulus
178. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

179. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
180. Koolmees  ·  Parus major
181. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
182. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
183. Matkop  ·  Poecile montanus
184. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

185. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

186. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
187. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
188. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 22-03-1970

zwaluwen  ·  Hirundinidae

189. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
190. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
191. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

192. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

193. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

194. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
195. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
196. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

197. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
198. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
199. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
200. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

201. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
202. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

203. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
204. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
205. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
206. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
207. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
208. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
209. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

210. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

211. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

212. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
213. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

214. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

215. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

216. Beflijster  ·  Turdus torquatus
217. Merel  ·  Turdus merula
218. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
219. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
220. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
221. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
222. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
223. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
224. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
225. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
226. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
227. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 13-03-2016
228. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 26-11-2017
229. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
230. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
231. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
232. Paapje  ·  Saxicola rubetra
233. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
234. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

235. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

236. Huismus  ·  Passer domesticus
237. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

238. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
239. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
240. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
241. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 07-05-2018
242. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
243. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
244. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
245. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
246. Boompieper  ·  Anthus trivialis
247. Graspieper  ·  Anthus pratensis
248. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
249. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

250. Keep  ·  Fringilla montifringilla
251. Vink  ·  Fringilla coelebs
252. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
253. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
254. Groenling  ·  Chloris chloris
255. Kneu  ·  Linaria cannabina
256. Frater  ·  Linaria flavirostris
257. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
258. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
259. Putter  ·  Carduelis carduelis
260. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
261. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

262. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
263. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
264. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
265. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Raymond in het Veld met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart301
Aziatische Klapekster342
Siberische Strandloper359
Amerikaanse Oeverloper366
Zwartkeellijster372
Waterrietzanger376
Roodkeelnachtegaal378
Taigarietgans383
Kleine Topper389
Roze Pelikaan389
Terekruiter392
Blauwstaart393
Grijze Wouw397
Kleine Geelpootruiter400
Sneeuwgans404
Buffelkopeend406
Kwartelkoning407
Grote Pieper408
Lachstern408
Breedbekstrandloper409

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Paarse Strandloper426
Bladkoning425
IJseend425
Roodkeelduiker425
Sneeuwgors425
Zeekoet424
Dwergmeeuw423
Waterspreeuw423
Dwergstern422
Grote Zee-eend422
IJsduiker421
Strandleeuwerik421
Kuifaalscholver420
Witoogeend420
Grote Burgemeester419
Grote Jager419
Kleine Burgemeester419
Kleine Jager419
Parelduiker419
Alk417

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Raymond in het Veld per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,1,4,2,2,0

19701
19871
20143
20153
20161
20174
20182
20192

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.