Ranking van Raymond in het Veld
259 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 14-08-2015
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 13-02-2017
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-02-2017
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

62. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-10-2014

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus
83. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 10-09-2015
92. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
101. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 01-01-2014
108. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
109. Bosruiter  ·  Tringa glareola
110. Tureluur  ·  Tringa totanus
111. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
112. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
113. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

114. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
115. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
116. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
117. Stormmeeuw  ·  Larus canus
118. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
119. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
120. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
121. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
124. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
125. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
126. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
127. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
128. Visdief  ·  Sterna hirundo
129. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
130. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

131. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

132. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 24-08-2017
133. Wespendief  ·  Pernis apivorus
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
137. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
138. Sperwer  ·  Accipiter nisus
139. Havik  ·  Accipiter gentilis
140. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
141. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
142. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
143. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

144. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

145. Steenuil  ·  Athene vidalii
146. Ransuil  ·  Asio otus
147. Velduil  ·  Asio flammeus
148. Bosuil  ·  Strix aluco
149. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 24-11-1987
150. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

151. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

152. Groene Specht  ·  Picus viridis
153. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
154. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
155. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
156. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

157. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
158. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
159. Smelleken  ·  Falco columbarius
160. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
161. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

162. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

163. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
164. Klapekster  ·  Lanius excubitor
165. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 16-10-2014

kraaien  ·  Corvidae

166. Ekster  ·  Pica pica
167. Gaai  ·  Garrulus glandarius
168. Kauw  ·  Corvus monedula
169. Roek  ·  Corvus frugilegus
170. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
171. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

175. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
176. Koolmees  ·  Parus major
177. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
178. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
179. Matkop  ·  Poecile montanus
180. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

181. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

182. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
183. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
184. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 22-03-1970

zwaluwen  ·  Hirundinidae

185. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
186. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
187. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

188. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

189. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

190. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
191. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
192. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 19-04-2019
193. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

194. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
195. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
196. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
197. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

198. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
199. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

200. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
201. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
202. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
203. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
204. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
205. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
206. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

207. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

208. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

209. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
210. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

211. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

212. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

213. Beflijster  ·  Turdus torquatus
214. Merel  ·  Turdus merula
215. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
216. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
217. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
218. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
219. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
220. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
221. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
222. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
223. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
224. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 13-03-2016
225. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 26-11-2017
226. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
227. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
228. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
229. Paapje  ·  Saxicola rubetra
230. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
231. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

232. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

233. Huismus  ·  Passer domesticus
234. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

235. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
236. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
237. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
238. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 07-05-2018
239. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
240. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
241. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
242. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
243. Boompieper  ·  Anthus trivialis
244. Graspieper  ·  Anthus pratensis
245. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
246. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

247. Keep  ·  Fringilla montifringilla
248. Vink  ·  Fringilla coelebs
249. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
250. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
251. Groenling  ·  Chloris chloris
252. Kneu  ·  Linaria cannabina
253. Frater  ·  Linaria flavirostris
254. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
255. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
256. Putter  ·  Carduelis carduelis
257. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
258. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

259. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
260. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
261. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
262. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Raymond in het Veld met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Aziatische Klapekster334
Siberische Strandloper347
Zwartkeellijster353
Amerikaanse Oeverloper355
Roze Pelikaan357
Waterrietzanger358
Roodkeelnachtegaal365
Taigarietgans368
Blauwstaart371
Terekruiter372
Kleine Topper373
Grijze Wouw374
Kuifleeuwerik376
Breedbekstrandloper383
Orpheusspotvogel383
Ringsnaveleend385
Buffelkopeend386
Kleine Geelpootruiter386
Sneeuwgans386
Lachstern387

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bladkoning400
Paarse Strandloper400
Sneeuwgors400
Dwergstern399
IJseend399
Roodkeelduiker399
Waterspreeuw399
Grote Zee-eend398
Strandleeuwerik398
Zeekoet398
Dwergmeeuw397
Grote Burgemeester397
IJsduiker397
Parelduiker396
Witoogeend396
Kleine Burgemeester395
Alk394
Grote Barmsijs394
Grote Jager394
Kleine Jager394

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Raymond in het Veld per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,1,4,2,1

19701
19871
20143
20153
20161
20174
20182
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.