Ranking van Raymond in het Veld
262 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 14-08-2015
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 13-02-2017
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-02-2017
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
61. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

62. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 17-10-2014

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
65. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus
84. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 10-09-2015
93. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
100. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
101. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
102. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 01-01-2014
109. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

115. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
118. Stormmeeuw  ·  Larus canus
119. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
120. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
121. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
122. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
123. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
124. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
125. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
126. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
127. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
128. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
129. Visdief  ·  Sterna hirundo
130. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 24-08-2017
134. Wespendief  ·  Pernis apivorus
135. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
136. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
137. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
138. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
139. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
140. Sperwer  ·  Accipiter nisus
141. Havik  ·  Accipiter gentilis
142. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
143. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
144. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
145. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

146. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

147. Steenuil  ·  Athene vidalii
148. Ransuil  ·  Asio otus
149. Velduil  ·  Asio flammeus
150. Bosuil  ·  Strix aluco
151. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 24-11-1987
152. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

153. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

154. Groene Specht  ·  Picus viridis
155. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
156. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
157. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
158. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

159. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
160. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
161. Smelleken  ·  Falco columbarius
162. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
163. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

164. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

165. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
166. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 22-08-2019
167. Klapekster  ·  Lanius excubitor
168. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 16-10-2014

kraaien  ·  Corvidae

169. Ekster  ·  Pica pica
170. Gaai  ·  Garrulus glandarius
171. Kauw  ·  Corvus monedula
172. Roek  ·  Corvus frugilegus
173. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
174. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
175. Schildraaf  ·  Corvus albus 16-07-2019
176. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

177. Goudhaan  ·  Regulus regulus
178. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

179. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
180. Koolmees  ·  Parus major
181. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
182. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
183. Matkop  ·  Poecile montanus
184. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

185. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

186. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
187. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
188. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 22-03-1970

zwaluwen  ·  Hirundinidae

189. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
190. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
191. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

192. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

193. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

194. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
195. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
196. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 19-04-2019
197. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

198. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
199. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
200. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
201. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

202. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
203. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

204. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
205. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
206. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
207. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
208. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
209. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
210. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

211. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

212. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

213. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
214. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

215. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

216. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

217. Beflijster  ·  Turdus torquatus
218. Merel  ·  Turdus merula
219. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
220. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
221. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
222. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
223. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
224. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
225. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
226. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
227. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
228. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 13-03-2016
229. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 26-11-2017
230. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
231. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
232. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
233. Paapje  ·  Saxicola rubetra
234. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
235. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

236. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

237. Huismus  ·  Passer domesticus
238. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

239. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
240. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
241. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
242. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 07-05-2018
243. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
244. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
245. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
246. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
247. Boompieper  ·  Anthus trivialis
248. Graspieper  ·  Anthus pratensis
249. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
250. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

251. Keep  ·  Fringilla montifringilla
252. Vink  ·  Fringilla coelebs
253. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
254. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
255. Groenling  ·  Chloris chloris
256. Kneu  ·  Linaria cannabina
257. Frater  ·  Linaria flavirostris
258. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
259. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
260. Putter  ·  Carduelis carduelis
261. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
262. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

263. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
264. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
265. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
266. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Raymond in het Veld met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart294
Aziatische Klapekster338
Siberische Strandloper352
Amerikaanse Oeverloper361
Roze Pelikaan362
Zwartkeellijster363
Waterrietzanger365
Roodkeelnachtegaal373
Taigarietgans375
Blauwstaart377
Kleine Topper379
Kuifleeuwerik382
Terekruiter382
Grijze Wouw384
Kleine Geelpootruiter393
Buffelkopeend395
Sneeuwgans395
Lachstern396
Ringsnaveleend396
Breedbekstrandloper398

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Raymond in het Veld niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bladkoning411
Paarse Strandloper411
Dwergstern410
Grote Zee-eend410
Roodkeelduiker410
Sneeuwgors410
Dwergmeeuw409
IJseend409
Waterspreeuw409
IJsduiker408
Strandleeuwerik408
Witoogeend408
Zeekoet408
Grote Burgemeester407
Parelduiker407
Kleine Burgemeester406
Kleine Jager406
Draaihals405
Grote Jager405
Grote Barmsijs404

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Raymond in het Veld per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,1,4,2,3

19701
19871
20143
20153
20161
20174
20182
20193

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.