Ranking van Pieter Drenth
271 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. IJseend  ·  Clangula hyemalis
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
20. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
21. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 09-11-2016
22. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
23. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
31. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 17-02-2017
32. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
33. Topper  ·  Aythya marila
34. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
35. Zomertaling  ·  Anas querquedula
36. Slobeend  ·  Anas clypeata
37. Siberische Taling  ·  Anas formosa 14-02-2017
38. Krakeend  ·  Anas strepera
39. Smient  ·  Anas penelope
40. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
41. Pijlstaart  ·  Anas acuta
42. Wintertaling  ·  Anas crecca
43. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

44. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
45. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

46. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

47. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
48. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
49. Fuut  ·  Podiceps cristatus
50. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
51. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

52. Holenduif  ·  Columba oenas
53. Houtduif  ·  Columba palumbus
54. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
55. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

56. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

57. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

58. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

59. Waterral  ·  Rallus aquaticus
60. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
61. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
62. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
63. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

64. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. Parelduiker  ·  Gavia arctica
67. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

68. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
69. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Puffinus griseus
70. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

71. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

72. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
73. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
74. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
75. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
76. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
77. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
78. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
79. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

80. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
81. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

82. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

83. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
84. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

85. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

86. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
87. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

88. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
89. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
90. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 06-08-2016
91. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
92. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
93. Kievit  ·  Vanellus vanellus
94. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

95. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
96. Wulp  ·  Numenius arquata
97. Grutto  ·  Limosa limosa
98. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
99. Steenloper  ·  Arenaria interpres
100. Kanoet  ·  Calidris canutus
101. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
109. Witgat  ·  Tringa ochropus
110. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
111. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
112. Bosruiter  ·  Tringa glareola
113. Tureluur  ·  Tringa totanus
114. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

117. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
118. Alk  ·  Alca torda
119. Kleine Alk  ·  Alle alle
120. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

121. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
122. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

123. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
124. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
125. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
134. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
135. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
136. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
137. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
138. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
139. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
140. Visdief  ·  Sterna hirundo
141. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
142. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

143. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

144. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
145. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
146. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
147. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
148. Sperwer  ·  Accipiter nisus
149. Havik  ·  Accipiter gentilis
150. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
151. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
152. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
153. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

154. Steenuil  ·  Athene vidalii
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Velduil  ·  Asio flammeus
157. Bosuil  ·  Strix aluco
158. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

159. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

160. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

161. Groene Specht  ·  Picus viridis
162. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
163. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
164. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
165. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

166. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
167. Smelleken  ·  Falco columbarius
168. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
169. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

170. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

171. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
172. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
173. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

174. Ekster  ·  Pica pica
175. Gaai  ·  Garrulus glandarius
176. Kauw  ·  Corvus monedula
177. Roek  ·  Corvus frugilegus
178. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
179. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
180. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

181. Goudhaan  ·  Regulus regulus
182. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

183. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
184. Koolmees  ·  Parus major
185. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
186. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
187. Matkop  ·  Poecile montanus
188. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

189. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

190. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
191. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
192. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 25-02-1989
193. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

194. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
195. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
196. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

197. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

198. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

199. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
200. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
201. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 28-12-2016
202. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
203. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
204. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
205. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
206. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

207. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
208. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
209. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
210. Grasmus  ·  Sylvia communis
211. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 28-10-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

212. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
213. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

214. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
215. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
216. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
217. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
218. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

219. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

220. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

221. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

222. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
223. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

224. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

225. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

226. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

227. Beflijster  ·  Turdus torquatus
228. Merel  ·  Turdus merula
229. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
230. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
231. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
232. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
233. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
234. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
235. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
236. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
237. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 06-12-2016
238. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
239. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
240. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
241. Paapje  ·  Saxicola rubetra
242. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
243. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

244. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

245. Huismus  ·  Passer domesticus
246. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

247. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
248. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
249. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
250. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
251. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
252. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 12-01-2017
253. Boompieper  ·  Anthus trivialis
254. Graspieper  ·  Anthus pratensis
255. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
256. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

257. Keep  ·  Fringilla montifringilla
258. Vink  ·  Fringilla coelebs
259. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
260. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
261. Groenling  ·  Chloris chloris
262. Kneu  ·  Linaria cannabina
263. Frater  ·  Linaria flavirostris
264. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
265. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
266. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
267. Putter  ·  Carduelis carduelis
268. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
269. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

270. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
271. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
272. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
273. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
274. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
275. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 10-01-2017
276. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
277. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Pieter Drenth met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Pieter Drenth wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Siberische Taling327
Noordse Pijlstormvogel328
Aziatische Goudplevier332
Siberische Tjiftjaf334
Grauwe Pijlstormvogel341
Graszanger344
Blauwstaart345
Bruine Boszanger345
Noordse Stormvogel345
Kleinst Waterhoen347
Taigarietgans347
Ortolaan348
Pallas' Boszanger349
Humes Bladkoning350
Kleine Alk351
Woudaap351
Kuifleeuwerik353
Amerikaanse Wintertaling354
Buffelkopeend354
Dwerggors356

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Pieter Drenth niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Krombekstrandloper367
Grauwe Franjepoot366
Kerkuil365
Morinelplevier365
Wespendief363
Engelse Kwikstaart362
Grote Pieper362
Zwarte Wouw361
Draaihals360
Zwarte Ooievaar360
Gestreepte Strandloper359
Poelruiter359
Roodpootvalk358
Bijeneter357
Kwartelkoning357
Roodmus357
Roze Spreeuw356
Kleine Geelpootruiter355
Roodkopklauwier355
Korhoen354

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Pieter Drenth per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,6

20176
20165
19891

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.