Ranking van Timon van den Heuvel
172 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Krooneend  ·  Netta rufina
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Zomertaling  ·  Anas querquedula
19. Slobeend  ·  Anas clypeata
20. Krakeend  ·  Anas strepera
21. Smient  ·  Anas penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Pijlstaart  ·  Anas acuta
24. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
26. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

37. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

38. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
41. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
42. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
43. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
45. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

47. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
53. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

55. Wulp  ·  Numenius arquata
56. Grutto  ·  Limosa limosa
57. Steenloper  ·  Arenaria interpres
58. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
59. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
60. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
61. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
62. Witgat  ·  Tringa ochropus
63. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
64. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
65. Bosruiter  ·  Tringa glareola
66. Tureluur  ·  Tringa totanus
67. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
68. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

69. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

70. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
71. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
72. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
73. Stormmeeuw  ·  Larus canus
74. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
75. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
76. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
77. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
78. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
79. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
80. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

81. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
82. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
83. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
84. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
85. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
86. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
87. Sperwer  ·  Accipiter nisus
88. Havik  ·  Accipiter gentilis
89. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
90. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
91. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
92. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

93. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
94. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

95. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

96. Groene Specht  ·  Picus viridis
97. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
98. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

99. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
100. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
101. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

102. Ekster  ·  Pica pica
103. Gaai  ·  Garrulus glandarius
104. Kauw  ·  Corvus monedula
105. Roek  ·  Corvus frugilegus
106. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
107. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
108. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

109. Goudhaan  ·  Regulus regulus
110. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

111. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
112. Koolmees  ·  Parus major
113. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
114. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
115. Matkop  ·  Poecile montanus
116. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

117. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

118. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
119. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

120. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
121. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
122. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

123. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

124. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
125. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

126. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
127. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
128. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016
129. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

130. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

131. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
132. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

133. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

134. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

135. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

136. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

137. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
138. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

139. Beflijster  ·  Turdus torquatus
140. Merel  ·  Turdus merula
141. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
142. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
143. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
144. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
145. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
146. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
147. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
148. Paapje  ·  Saxicola rubetra
149. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
150. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

151. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

152. Huismus  ·  Passer domesticus
153. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

154. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
155. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
156. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
157. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
158. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
159. Duinpieper  ·  Anthus campestris
160. Boompieper  ·  Anthus trivialis
161. Graspieper  ·  Anthus pratensis
162. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

163. Keep  ·  Fringilla montifringilla
164. Vink  ·  Fringilla coelebs
165. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
166. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
167. Groenling  ·  Chloris chloris
168. Kneu  ·  Linaria cannabina
169. Putter  ·  Carduelis carduelis
170. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
171. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

172. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
173. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus276
Grijze Wouw338
Vale Gier338
Griel341
Duinpieper345
Sperweruil348
Middelste Jager355
Slangenarend355
Roze Spreeuw357
Steppekiekendief358
Witoogeend361
Zwarte Wouw361
Reuzenstern362
Bonte Kraai363
Engelse Kwikstaart363
Europese Kanarie363
Koereiger363
Noordse Kwikstaart363
Parelduiker364
Kleine Bonte Specht365

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roerdomp371
Rotgans371
Wilde Zwaan371
Blauwborst370
Drieteenstrandloper370
Eider370
Kanoet370
Rosse Grutto370
Zilverplevier370
Grauwe Vliegenvanger369
Grote Stern369
Middelste Zaagbek369
Oeverpieper369
Visarend369
Braamsluiper368
Klapekster368
Kleine Strandloper368
Paarse Strandloper368
Bonte Vliegenvanger367
Jan-van-gent367

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,1

20171
20161
20152
20131

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.