Ranking van Timon van den Heuvel
181 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
18. Krooneend  ·  Netta rufina
19. Tafeleend  ·  Aythya ferina
20. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
21. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
22. Topper  ·  Aythya marila
23. Zomertaling  ·  Anas querquedula
24. Slobeend  ·  Anas clypeata
25. Krakeend  ·  Anas strepera
26. Smient  ·  Anas penelope
27. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
28. Pijlstaart  ·  Anas acuta
29. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

30. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
31. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
32. Fuut  ·  Podiceps cristatus
33. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

34. Holenduif  ·  Columba oenas
35. Houtduif  ·  Columba palumbus
36. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

38. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

39. Waterral  ·  Rallus aquaticus
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

42. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

45. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
46. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
47. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
48. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

49. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
50. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

51. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

52. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

53. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

54. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
55. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

56. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
57. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
58. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
59. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

60. Wulp  ·  Numenius arquata
61. Grutto  ·  Limosa limosa
62. Steenloper  ·  Arenaria interpres
63. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
64. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
65. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
66. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
67. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
68. Witgat  ·  Tringa ochropus
69. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
70. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
71. Bosruiter  ·  Tringa glareola
72. Tureluur  ·  Tringa totanus
73. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
74. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

75. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

76. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
77. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
78. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
79. Stormmeeuw  ·  Larus canus
80. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
81. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
82. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
83. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
84. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
85. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
86. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
87. Visdief  ·  Sterna hirundo
88. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

89. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
90. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
91. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
92. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
93. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
94. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
95. Sperwer  ·  Accipiter nisus
96. Havik  ·  Accipiter gentilis
97. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
98. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
99. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
100. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

101. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
102. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

103. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

104. Groene Specht  ·  Picus viridis
105. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
106. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

107. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
108. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
109. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

110. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

111. Ekster  ·  Pica pica
112. Gaai  ·  Garrulus glandarius
113. Kauw  ·  Corvus monedula
114. Roek  ·  Corvus frugilegus
115. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
116. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
117. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

118. Goudhaan  ·  Regulus regulus
119. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

120. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
121. Koolmees  ·  Parus major
122. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
123. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
124. Matkop  ·  Poecile montanus
125. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

126. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

127. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
128. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

129. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
130. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
131. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

132. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

133. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
134. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

135. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
136. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
137. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016
138. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

139. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

140. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
141. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

142. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

143. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

144. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

145. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

146. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
147. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

148. Beflijster  ·  Turdus torquatus
149. Merel  ·  Turdus merula
150. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
151. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
152. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
153. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
154. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
155. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
156. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
157. Paapje  ·  Saxicola rubetra
158. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
159. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

160. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

161. Huismus  ·  Passer domesticus
162. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

163. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
164. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
165. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
166. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
167. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
168. Duinpieper  ·  Anthus campestris
169. Boompieper  ·  Anthus trivialis
170. Graspieper  ·  Anthus pratensis
171. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

172. Keep  ·  Fringilla montifringilla
173. Vink  ·  Fringilla coelebs
174. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
175. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
176. Groenling  ·  Chloris chloris
177. Kneu  ·  Linaria cannabina
178. Putter  ·  Carduelis carduelis
179. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
180. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

181. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
182. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus276
Grijze Wouw338
Vale Gier338
Griel341
Duinpieper345
Sperweruil348
Middelste Jager355
Slangenarend355
Roze Spreeuw357
Steppekiekendief359
Witoogeend361
Zwarte Wouw361
Pontische Meeuw362
Bonte Kraai363
Engelse Kwikstaart363
Noordse Kwikstaart363
Reuzenstern363
Europese Kanarie364
Koereiger364
Parelduiker364

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roerdomp371
Blauwborst370
Kanoet370
Regenwulp370
Rosse Grutto370
Zilverplevier370
Bonte Vliegenvanger369
Grauwe Vliegenvanger369
Kleine Strandloper369
Middelste Zaagbek369
Oeverpieper369
Visarend369
Braamsluiper368
Paarse Strandloper368
Patrijs368
Purperreiger368
Jan-van-gent367
Kleine Rietgans367
Ransuil367
Smelleken367

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,1

20171
20161
20152
20131

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.