Ranking van Timon van den Heuvel
220 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Anas querquedula
26. Slobeend  ·  Anas clypeata
27. Krakeend  ·  Anas strepera
28. Smient  ·  Anas penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

42. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

43. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

44. Waterral  ·  Rallus aquaticus
45. Kwartelkoning  ·  Crex crex
46. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
47. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
48. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

49. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

50. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

51. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

52. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
53. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
54. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
55. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
56. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

57. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
58. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

59. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

60. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

61. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

62. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

63. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
64. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

65. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
66. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
67. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
68. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
69. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
70. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

71. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
72. Wulp  ·  Numenius arquata
73. Grutto  ·  Limosa limosa
74. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
75. Steenloper  ·  Arenaria interpres
76. Kanoet  ·  Calidris canutus
77. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
78. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
79. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
80. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
81. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
82. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
83. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
84. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
85. Witgat  ·  Tringa ochropus
86. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
87. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
88. Bosruiter  ·  Tringa glareola
89. Tureluur  ·  Tringa totanus
90. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
91. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
92. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

93. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

94. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
95. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
96. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
97. Stormmeeuw  ·  Larus canus
98. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
99. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
100. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
101. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
102. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
103. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
104. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
105. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
106. Visdief  ·  Sterna hirundo
107. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

108. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

109. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
110. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
111. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
112. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
113. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
114. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
115. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
116. Sperwer  ·  Accipiter nisus
117. Havik  ·  Accipiter gentilis
118. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
119. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
120. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
121. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
122. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

123. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

124. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
125. Steenuil  ·  Athene vidalii
126. Ransuil  ·  Asio otus
127. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

128. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

129. Groene Specht  ·  Picus viridis
130. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
131. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
132. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

133. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
134. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
135. Smelleken  ·  Falco columbarius
136. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
137. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

138. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

139. Ekster  ·  Pica pica
140. Gaai  ·  Garrulus glandarius
141. Kauw  ·  Corvus monedula
142. Roek  ·  Corvus frugilegus
143. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
144. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
145. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

146. Goudhaan  ·  Regulus regulus
147. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

148. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

149. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
150. Koolmees  ·  Parus major
151. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
152. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
153. Matkop  ·  Poecile montanus
154. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

155. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

156. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
157. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

158. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
159. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
160. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

161. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

162. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
163. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
164. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

165. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
166. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
167. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
168. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
169. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016
170. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

171. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

172. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
173. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

174. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

175. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

176. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

177. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

178. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
179. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

180. Beflijster  ·  Turdus torquatus
181. Merel  ·  Turdus merula
182. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
183. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
184. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
185. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
186. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
187. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
188. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
189. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
190. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
191. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
192. Paapje  ·  Saxicola rubetra
193. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
194. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

195. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

196. Huismus  ·  Passer domesticus
197. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

198. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
199. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
200. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
201. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
202. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
203. Duinpieper  ·  Anthus campestris
204. Boompieper  ·  Anthus trivialis
205. Graspieper  ·  Anthus pratensis
206. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

207. Keep  ·  Fringilla montifringilla
208. Vink  ·  Fringilla coelebs
209. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
210. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
211. Groenling  ·  Chloris chloris
212. Kneu  ·  Linaria cannabina
213. Frater  ·  Linaria flavirostris
214. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
215. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
216. Putter  ·  Carduelis carduelis
217. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
218. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

219. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
220. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
221. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus277
Grijze Wouw338
Griel340
Vale Gier345
Duinpieper346
Sperweruil347
Middelste Jager354
Buidelmees355
Kwartelkoning358
Slangenarend358
Roodpootvalk359
Roze Spreeuw360
Steppekiekendief363
Bonte Kraai364
Engelse Kwikstaart364
Witoogeend364
Zwarte Wouw364
Europese Kanarie365
Kleine Barmsijs365
Koereiger365

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Oeverpieper370
Purperreiger370
Bosrietzanger369
Paarse Strandloper369
Spotvogel369
Cetti's Zanger368
Kleine Rietgans368
Nachtegaal368
Sprinkhaanzanger368
Strandplevier368
Bladkoning367
Bosuil367
Drieteenmeeuw367
Grauwe Klauwier367
Grote Burgemeester367
IJseend367
Roodkeelduiker367
Strandleeuwerik367
Witbuikrotgans367
Grote Zee-eend366

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,1

20171
20161
20152
20131

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.