Ranking van Jelmer Luyckx
223 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
30. Zomertaling  ·  Anas querquedula
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Krakeend  ·  Anas strepera
33. Smient  ·  Anas penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Kwartelkoning  ·  Crex crex
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

57. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
58. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
59. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
60. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
61. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
62. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
63. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
64. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

65. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

66. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

67. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

68. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

69. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
70. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

71. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
72. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
73. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
74. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
75. Kievit  ·  Vanellus vanellus
76. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

77. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
78. Wulp  ·  Numenius arquata
79. Grutto  ·  Limosa limosa
80. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
81. Steenloper  ·  Arenaria interpres
82. Kanoet  ·  Calidris canutus
83. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
84. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
85. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
86. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
87. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
88. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
89. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
90. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
91. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
92. Witgat  ·  Tringa ochropus
93. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
94. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
95. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
96. Bosruiter  ·  Tringa glareola
97. Tureluur  ·  Tringa totanus
98. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
99. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

100. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

101. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
102. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
103. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
104. Stormmeeuw  ·  Larus canus
105. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
106. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
107. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
108. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
109. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
110. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
111. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
112. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
113. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
114. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
115. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
116. Visdief  ·  Sterna hirundo
117. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
118. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

119. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

120. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
121. Wespendief  ·  Pernis apivorus
122. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
123. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
124. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
125. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
126. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
127. Sperwer  ·  Accipiter nisus
128. Havik  ·  Accipiter gentilis
129. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
130. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

131. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

132. Ransuil  ·  Asio otus
133. Velduil  ·  Asio flammeus
134. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

135. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

136. Groene Specht  ·  Picus viridis
137. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
138. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
139. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
140. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

141. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
142. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
143. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

144. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

145. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
146. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
147. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

148. Ekster  ·  Pica pica
149. Gaai  ·  Garrulus glandarius
150. Kauw  ·  Corvus monedula
151. Roek  ·  Corvus frugilegus
152. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
153. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

154. Goudhaan  ·  Regulus regulus
155. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

156. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
157. Koolmees  ·  Parus major
158. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
159. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
160. Matkop  ·  Poecile montanus
161. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

162. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

163. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
164. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
165. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

166. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
167. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
168. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

169. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

170. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
171. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
172. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

173. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
174. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
175. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
176. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

177. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
178. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

179. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
180. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
181. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
182. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
183. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

184. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

185. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

186. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

187. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

188. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
189. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

190. Beflijster  ·  Turdus torquatus
191. Merel  ·  Turdus merula
192. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
193. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
194. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
195. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
196. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
197. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
198. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
199. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
200. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
201. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
202. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
203. Paapje  ·  Saxicola rubetra
204. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
205. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

206. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

207. Huismus  ·  Passer domesticus
208. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

209. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
210. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
211. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
212. Boompieper  ·  Anthus trivialis
213. Graspieper  ·  Anthus pratensis
214. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
215. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

216. Keep  ·  Fringilla montifringilla
217. Vink  ·  Fringilla coelebs
218. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
219. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
220. Groenling  ·  Chloris chloris
221. Kneu  ·  Linaria cannabina
222. Frater  ·  Linaria flavirostris
223. Putter  ·  Carduelis carduelis
224. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

225. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
226. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
227. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bruine Klauwier342
Ralreiger349
Kleinst Waterhoen352
Buffelkopeend355
Lachstern356
Woudaap358
Kwartelkoning359
Slangenarend359
Witvleugelstern359
Roze Spreeuw360
Sneeuwgans360
Zwarte Zeekoet360
Poelruiter362
Witwangstern363
Grote Karekiet364
Koereiger364
Middelste Bonte Specht364
Nachtzwaluw364
Reuzenstern364
Zwarte Rotgans364

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grote Gele Kwikstaart369
Morinelplevier369
Patrijs369
Zwarte Ibis369
Ruigpootbuizerd368
Smelleken368
Steenuil368
Cetti's Zanger367
Houtsnip367
Bladkoning366
Bokje366
Drieteenmeeuw366
Kruisbek366
Kwartel366
Roodkeelduiker366
Grote Zee-eend365
Rode Wouw365
Rouwkwikstaart365
Zeekoet365
Europese Kanarie364

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7

20177

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.