Ranking van Jelmer Luyckx
216 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
30. Zomertaling  ·  Anas querquedula
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Krakeend  ·  Anas strepera
33. Smient  ·  Anas penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

46. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
51. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
52. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

53. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
56. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
57. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
58. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
59. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
60. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
61. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
62. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

63. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

64. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

65. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

66. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

67. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
68. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

69. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
70. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
71. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
72. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
73. Kievit  ·  Vanellus vanellus
74. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

75. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
76. Wulp  ·  Numenius arquata
77. Grutto  ·  Limosa limosa
78. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
79. Steenloper  ·  Arenaria interpres
80. Kanoet  ·  Calidris canutus
81. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
82. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
83. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
84. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
85. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
86. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
87. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
88. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
89. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
90. Witgat  ·  Tringa ochropus
91. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
92. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
93. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
94. Bosruiter  ·  Tringa glareola
95. Tureluur  ·  Tringa totanus
96. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

97. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

98. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
99. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
100. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
101. Stormmeeuw  ·  Larus canus
102. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
103. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
104. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
105. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
106. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
107. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
108. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
109. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
110. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
111. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
112. Visdief  ·  Sterna hirundo
113. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

114. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

115. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
116. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
117. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
118. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
119. Sperwer  ·  Accipiter nisus
120. Havik  ·  Accipiter gentilis
121. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
122. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

123. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

124. Ransuil  ·  Asio otus
125. Velduil  ·  Asio flammeus
126. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

127. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

128. Groene Specht  ·  Picus viridis
129. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
130. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
131. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
132. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

133. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
134. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
135. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

136. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

137. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
138. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
139. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

140. Ekster  ·  Pica pica
141. Gaai  ·  Garrulus glandarius
142. Kauw  ·  Corvus monedula
143. Roek  ·  Corvus frugilegus
144. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
145. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

146. Goudhaan  ·  Regulus regulus
147. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

148. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
149. Koolmees  ·  Parus major
150. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
151. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
152. Matkop  ·  Poecile montanus
153. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

154. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

155. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
156. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
157. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

158. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
159. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
160. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

161. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

162. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
163. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
164. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

165. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
166. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
167. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
168. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

169. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
170. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

171. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
172. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
173. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
174. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
175. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

176. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

177. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

178. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

179. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

180. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
181. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

182. Beflijster  ·  Turdus torquatus
183. Merel  ·  Turdus merula
184. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
185. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
186. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
187. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
188. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
189. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
190. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
191. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
192. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
193. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
194. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
195. Paapje  ·  Saxicola rubetra
196. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
197. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

198. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

199. Huismus  ·  Passer domesticus
200. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

201. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
202. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
203. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
204. Boompieper  ·  Anthus trivialis
205. Graspieper  ·  Anthus pratensis
206. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
207. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

208. Keep  ·  Fringilla montifringilla
209. Vink  ·  Fringilla coelebs
210. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
211. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
212. Groenling  ·  Chloris chloris
213. Kneu  ·  Linaria cannabina
214. Frater  ·  Linaria flavirostris
215. Putter  ·  Carduelis carduelis
216. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

217. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
218. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
219. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bruine Klauwier342
Kleinst Waterhoen353
Buffelkopeend356
Woudaap358
Roze Spreeuw360
Witvleugelstern360
Sneeuwgans361
Zwarte Zeekoet361
Poelruiter363
Nachtzwaluw364
Witwangstern364
Grote Karekiet365
Koereiger365
Middelste Bonte Specht365
Reuzenstern365
Zwarte Rotgans365
Grauwe Kiekendief366
Wielewaal366
Flamingo367
Grote Burgemeester367

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Grote Gele Kwikstaart370
Patrijs370
Zwarte Ibis370
Ruigpootbuizerd369
Smelleken369
Steenuil369
Cetti's Zanger368
Houtsnip368
Porseleinhoen368
Bladkoning367
Bokje367
Drieteenmeeuw367
Kruisbek367
Kwartel367
Morinelplevier367
Noordse Stern367
Roodkeelduiker367
Wespendief367
Grote Zee-eend366
Rode Wouw366

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5

20175

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.