Ranking van Jelmer Luyckx
237 soorten + 4 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
30. Zomertaling  ·  Anas querquedula
31. Slobeend  ·  Anas clypeata
32. Krakeend  ·  Anas strepera
33. Smient  ·  Anas penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

47. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Kwartelkoning  ·  Crex crex
52. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
53. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
54. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
55. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

56. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

59. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhoa

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 08-06-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

72. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

73. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
74. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

75. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
76. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
77. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
78. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
79. Kievit  ·  Vanellus vanellus
80. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

81. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
82. Wulp  ·  Numenius arquata
83. Grutto  ·  Limosa limosa
84. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
85. Steenloper  ·  Arenaria interpres
86. Kanoet  ·  Calidris canutus
87. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
88. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
89. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
90. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
91. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
92. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
93. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
94. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
95. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
96. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
97. Witgat  ·  Tringa ochropus
98. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
99. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
100. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
101. Bosruiter  ·  Tringa glareola
102. Tureluur  ·  Tringa totanus
103. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-07-2017
104. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

105. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
106. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

107. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
108. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
109. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

110. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
116. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
117. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
118. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
119. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
120. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
121. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
122. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
123. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
124. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Visdief  ·  Sterna hirundo
127. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
128. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

129. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

130. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 16-08-2017
131. Wespendief  ·  Pernis apivorus
132. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
133. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 08-06-2017
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

141. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

142. Ransuil  ·  Asio otus
143. Velduil  ·  Asio flammeus
144. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

145. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

146. Groene Specht  ·  Picus viridis
147. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
148. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
149. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
150. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

151. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
152. Smelleken  ·  Falco columbarius
153. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
154. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

155. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

156. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
157. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
158. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

159. Ekster  ·  Pica pica
160. Gaai  ·  Garrulus glandarius
161. Kauw  ·  Corvus monedula
162. Roek  ·  Corvus frugilegus
163. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
164. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

165. Goudhaan  ·  Regulus regulus
166. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

167. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
168. Koolmees  ·  Parus major
169. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
170. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
171. Matkop  ·  Poecile montanus
172. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

173. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

174. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
175. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
176. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

177. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
178. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
179. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

180. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

181. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
182. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
183. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

184. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
185. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
186. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
187. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

188. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
189. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

190. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
191. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
192. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
193. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
194. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

195. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

196. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

197. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

198. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

199. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
200. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

201. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

202. Beflijster  ·  Turdus torquatus
203. Merel  ·  Turdus merula
204. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
205. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
206. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
207. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
208. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
209. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
210. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
211. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
212. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
213. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
214. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
215. Paapje  ·  Saxicola rubetra
216. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
217. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

218. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

219. Huismus  ·  Passer domesticus
220. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

221. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
222. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
223. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
224. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
225. Boompieper  ·  Anthus trivialis
226. Graspieper  ·  Anthus pratensis
227. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
228. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

229. Keep  ·  Fringilla montifringilla
230. Vink  ·  Fringilla coelebs
231. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
232. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
233. Groenling  ·  Chloris chloris
234. Kneu  ·  Linaria cannabina
235. Frater  ·  Linaria flavirostris
236. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
237. Putter  ·  Carduelis carduelis
238. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

239. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
240. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
241. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Vaal Stormvogeltje342
Bruine Klauwier345
Ralreiger351
Kleinst Waterhoen355
Buffelkopeend359
Lachstern359
Woudaap360
Kwartelkoning361
Middelste Jager361
Roze Spreeuw362
Slangenarend362
Sneeuwgans362
Witvleugelstern362
Waterspreeuw363
Zwarte Zeekoet363
Witwangstern364
Poelruiter365
Grote Karekiet366
Middelste Bonte Specht366
Nachtzwaluw366

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier372
Patrijs372
Zwarte Ibis372
Bladkoning371
Ruigpootbuizerd371
Steenuil371
Cetti's Zanger370
Houtsnip370
Bokje369
Grote Zee-eend368
Kleine Barmsijs368
Kwartel368
Rouwkwikstaart368
Pontische Meeuw367
Rode Wouw367
Zwarte Wouw367
Bonte Kraai366
Engelse Kwikstaart366
Europese Kanarie366
IJsduiker366

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7

20177

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.