Ranking van Carel van Helsdingen
249 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 10-04-2010
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-05-2019
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 09-04-2010
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca
33. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 17-10-2010

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

44. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

45. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

46. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

47. Waterral  ·  Rallus aquaticus
48. Kwartelkoning  ·  Crex crex
49. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
50. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 21-09-2011
51. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
52. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

53. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

54. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

56. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
57. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
58. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
59. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
60. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

61. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
62. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

63. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

64. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

65. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

66. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
67. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

68. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
69. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
70. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
71. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
72. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
73. Kievit  ·  Vanellus vanellus
74. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

75. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
76. Wulp  ·  Numenius arquata
77. Grutto  ·  Limosa limosa
78. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
79. Steenloper  ·  Arenaria interpres
80. Kanoet  ·  Calidris canutus
81. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
82. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
83. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
84. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
85. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
86. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
87. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 14-05-2012
88. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
89. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
90. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
91. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
92. Witgat  ·  Tringa ochropus
93. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
94. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
95. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
96. Bosruiter  ·  Tringa glareola
97. Tureluur  ·  Tringa totanus
98. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus 24-05-2010
99. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

100. Kortbekzeekoet  ·  Uria lomvia 29-07-2012

jagers  ·  Stercorariidae

101. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
102. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
103. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

104. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
105. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
106. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
107. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
108. Stormmeeuw  ·  Larus canus
109. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
110. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
111. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
112. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
113. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
114. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
115. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
116. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
117. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
118. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 09-06-2010
119. Visdief  ·  Sterna hirundo
120. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
121. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

122. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

123. Wespendief  ·  Pernis apivorus
124. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
125. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
126. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
127. Sperwer  ·  Accipiter nisus
128. Havik  ·  Accipiter gentilis
129. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
130. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
131. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

132. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

133. Sperweruil  ·  Surnia ulula 19-01-2014
134. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 10-02-2008
135. Steenuil  ·  Athene vidalii
136. Ruigpootuil  ·  Aegolius funereus 09-04-2010
137. Dwergooruil  ·  Otus scops 31-05-2010
138. Ransuil  ·  Asio otus
139. Bosuil  ·  Strix aluco
140. Oehoe  ·  Bubo bubo 28-11-2010

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

141. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

142. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

143. Draaihals  ·  Jynx torquilla
144. Groene Specht  ·  Picus viridis
145. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
146. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
147. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
148. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

149. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
150. Smelleken  ·  Falco columbarius
151. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
152. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

153. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

154. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
155. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 14-05-2012
156. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

157. Ekster  ·  Pica pica
158. Gaai  ·  Garrulus glandarius
159. Kauw  ·  Corvus monedula
160. Roek  ·  Corvus frugilegus
161. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
162. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

163. Goudhaan  ·  Regulus regulus
164. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

165. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
166. Koolmees  ·  Parus major
167. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
168. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
169. Matkop  ·  Poecile montanus
170. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

171. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

172. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
173. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
174. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
175. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

176. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
177. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
178. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
179. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

staartmezen  ·  Aegithalidae

180. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

181. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
182. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
183. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
184. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 09-05-2010
185. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

186. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
187. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
188. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
189. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

190. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
191. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

192. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
193. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
194. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
195. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

196. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

rotskruipers  ·  Tichodromidae

197. Rotskruiper  ·  Tichodroma muraria 28-11-2010

boomklevers  ·  Sittidae

198. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

199. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

200. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

201. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

202. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

203. Beflijster  ·  Turdus torquatus
204. Merel  ·  Turdus merula
205. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
206. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
207. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
208. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
209. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
210. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
211. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
212. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
213. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
214. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
215. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
216. Paapje  ·  Saxicola rubetra
217. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
218. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

219. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

220. Huismus  ·  Passer domesticus
221. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

222. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
223. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
224. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 01-11-2010
225. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
226. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
227. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
228. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
229. Duinpieper  ·  Anthus campestris
230. Boompieper  ·  Anthus trivialis
231. Graspieper  ·  Anthus pratensis
232. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
233. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

234. Keep  ·  Fringilla montifringilla
235. Vink  ·  Fringilla coelebs
236. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
237. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
238. Groenling  ·  Chloris chloris
239. Kneu  ·  Linaria cannabina
240. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
241. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
242. Putter  ·  Carduelis carduelis
243. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
244. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

245. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
246. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
247. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
248. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
249. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Carel van Helsdingen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Carel van Helsdingen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kortbekzeekoet261
Ruigpootuil277
Dougalls Stern299
Rotskruiper299
Dwergooruil311
Dwerguil327
Bairds Strandloper357
Citroenkwikstaart357
Klein Waterhoen369
Roodstuitzwaluw369
Kleine Klapekster373
Bruine Klauwier380
Sperweruil382
Grote Grijze Snip383
Duinpieper389
Amerikaanse Wintertaling393
Koningseider395
Iberische Tjiftjaf403
Ross' Gans406
Kwartelkoning407

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Carel van Helsdingen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger429
Cetti's Zanger427
Houtsnip427
Bosrietzanger426
Middelste Zaagbek426
Casarca425
Grauwe Klauwier425
IJseend425
Bokje424
Kuifduiker424
Zeekoet424
Frater422
Velduil422
Zomertortel422
IJsduiker421
Koereiger421
Rode Wouw421
Bonte Kraai420
Kleine Rietgans420
Kuifaalscholver420

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Carel van Helsdingen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,11,1,3,0,2,0,0,0,0,1,0

20081
201011
20111
20123
20142
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.