Ranking van Aron Sinke
286 soorten + 9 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-01-2018
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-04-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 06-11-2018
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
33. Slobeend  ·  Spatula clypeata
34. Krakeend  ·  Mareca strepera
35. Smient  ·  Mareca penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Kwartelkoning  ·  Crex crex
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

61. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 19-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica
64. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

65. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

66. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
67. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

68. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
69. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
70. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
71. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
72. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
73. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
74. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
75. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

76. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
77. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

78. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

79. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 06-06-2019
80. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
81. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 23-07-2018
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
107. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
108. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 18-08-2019
109. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Alk  ·  Alca torda
121. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

122. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
123. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
124. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
125. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 04-02-2018
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
134. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
135. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
136. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
137. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
138. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
139. Visdief  ·  Sterna hirundo
140. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
141. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

142. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

143. Wespendief  ·  Pernis apivorus
144. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
145. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
146. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
147. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
148. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
149. Sperwer  ·  Accipiter nisus
150. Havik  ·  Accipiter gentilis
151. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
152. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
153. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
154. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
155. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

156. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

157. Steenuil  ·  Athene vidalii
158. Ransuil  ·  Asio otus
159. Velduil  ·  Asio flammeus
160. Bosuil  ·  Strix aluco
161. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

162. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

163. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

164. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

165. Draaihals  ·  Jynx torquilla
166. Groene Specht  ·  Picus viridis
167. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
168. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
169. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
170. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

171. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
172. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
173. Smelleken  ·  Falco columbarius
174. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
175. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

176. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

177. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
178. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 18-08-2019
179. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

180. Ekster  ·  Pica pica
181. Gaai  ·  Garrulus glandarius
182. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 20-11-2018
183. Kauw  ·  Corvus monedula
184. Roek  ·  Corvus frugilegus
185. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
186. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
187. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

188. Goudhaan  ·  Regulus regulus
189. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

200. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
201. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
202. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

203. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

204. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

205. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
206. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
207. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
208. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
209. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
210. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
211. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
212. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 05-09-2018
213. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

214. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
215. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
216. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
217. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
218. Grasmus  ·  Sylvia communis
219. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 03-05-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

220. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
221. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
222. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

223. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
224. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
225. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
226. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
227. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

228. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

229. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

230. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

231. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
232. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

233. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

234. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
235. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

236. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

237. Beflijster  ·  Turdus torquatus
238. Merel  ·  Turdus merula
239. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 19-02-2019
240. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
241. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
242. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
243. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
244. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
245. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
246. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
247. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
248. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
249. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
250. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
255. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
256. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 13-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

257. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

258. Huismus  ·  Passer domesticus
259. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

260. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
261. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
262. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
263. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 04-05-2018
264. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
265. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
266. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
267. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
268. Boompieper  ·  Anthus trivialis
269. Graspieper  ·  Anthus pratensis
270. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
271. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
272. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

273. Keep  ·  Fringilla montifringilla
274. Vink  ·  Fringilla coelebs
275. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
276. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
277. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
278. Groenling  ·  Chloris chloris
279. Kneu  ·  Linaria cannabina
280. Frater  ·  Linaria flavirostris
281. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
282. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
283. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
284. Putter  ·  Carduelis carduelis
285. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
286. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

287. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
288. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
289. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 28-10-2019
290. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
291. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 20-04-2018
292. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
293. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
294. Bosgors  ·  Emberiza rustica
295. Mirtezanger  ·  Setophaga coronata 22-10-2019

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Aron Sinke met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Balkanbaardgrasmus296
Witkeelkwikstaart300
Oostelijke Blonde Tapuit303
Kokardezaagbek317
Cirlgors318
Dwergaalscholver327
Withalsvliegenvanger338
Bosgors342
Zwartkeellijster370
Grauwe Fitis381
Ross' Meeuw384
Sperwergrasmus387
Vaal Stormvogeltje387
Koningseider392
Graszanger395
Roodkeelpieper395
Ortolaan397
Woestijntapuit399
Ralreiger400
Bruine Boszanger401

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier421
Flamingo418
Grote Karekiet418
Zwarte Rotgans417
Grote Jager415
Kleine Jager415
Rosse Franjepoot415
Witbuikrotgans415
Grauwe Gors413
Poelruiter413
Roodkopklauwier410
Dwerggors409
Kuifleeuwerik409
Middelste Jager408
Witvleugelstern408
Woudaap408
Grote Kruisbek407
Lachstern406
Buffelkopeend404
Sneeuwgans403

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Aron Sinke per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,11,9

20161
20171
201811
20199

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.