Ranking van Aron Sinke
274 soorten + 8 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-01-2018
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 10-04-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 06-11-2018
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 05-01-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
49. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 25-01-2019
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Kwartelkoning  ·  Crex crex
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 19-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

64. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 23-07-2018
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus
88. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

89. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
90. Wulp  ·  Numenius arquata
91. Grutto  ·  Limosa limosa
92. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
93. Steenloper  ·  Arenaria interpres
94. Kanoet  ·  Calidris canutus
95. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
104. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
114. Alk  ·  Alca torda
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

116. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
117. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
118. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
119. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 04-02-2018
120. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
121. Stormmeeuw  ·  Larus canus
122. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
123. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
124. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
125. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
126. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
127. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
128. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
129. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
130. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
131. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
132. Visdief  ·  Sterna hirundo
133. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Wespendief  ·  Pernis apivorus
137. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
140. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
141. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
142. Sperwer  ·  Accipiter nisus
143. Havik  ·  Accipiter gentilis
144. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
145. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
146. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
147. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
148. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

149. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

150. Steenuil  ·  Athene vidalii
151. Ransuil  ·  Asio otus
152. Velduil  ·  Asio flammeus
153. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

154. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

155. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Draaihals  ·  Jynx torquilla
158. Groene Specht  ·  Picus viridis
159. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
162. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

163. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
164. Smelleken  ·  Falco columbarius
165. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
166. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

167. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

168. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
169. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

170. Ekster  ·  Pica pica
171. Gaai  ·  Garrulus glandarius
172. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
173. Kauw  ·  Corvus monedula
174. Roek  ·  Corvus frugilegus
175. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
176. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
177. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

178. Goudhaan  ·  Regulus regulus
179. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

180. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
181. Koolmees  ·  Parus major
182. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
183. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
184. Matkop  ·  Poecile montanus
185. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

186. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

187. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
188. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
189. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

190. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
191. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
192. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

193. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

194. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

195. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
196. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
197. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
198. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
199. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
200. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
201. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
202. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 05-09-2018
203. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

204. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
205. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
206. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
207. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
208. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 03-05-2016
209. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

210. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
211. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
212. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

213. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
214. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
215. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
216. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
217. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

218. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

219. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

220. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

221. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
222. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

223. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

224. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
225. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

226. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

227. Beflijster  ·  Turdus torquatus
228. Merel  ·  Turdus merula
229. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 19-02-2019
230. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
231. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
232. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
233. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
234. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
235. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
236. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
237. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
238. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
239. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
240. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 14-05-2018
241. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
242. Paapje  ·  Saxicola rubetra
243. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
244. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
245. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 22-11-2017
246. Oostelijke Blonde Tapuit  ·  Oenanthe melanoleuca 13-04-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

247. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

248. Huismus  ·  Passer domesticus
249. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

250. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
251. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
252. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
253. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 04-05-2018
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
256. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
257. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
258. Boompieper  ·  Anthus trivialis
259. Graspieper  ·  Anthus pratensis
260. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
261. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
262. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

263. Keep  ·  Fringilla montifringilla
264. Vink  ·  Fringilla coelebs
265. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
266. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
267. Groenling  ·  Chloris chloris
268. Kneu  ·  Linaria cannabina
269. Frater  ·  Linaria flavirostris
270. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
271. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
272. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
273. Putter  ·  Carduelis carduelis
274. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
275. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

276. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
277. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
278. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
279. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 20-04-2018
280. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
281. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
282. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Aron Sinke met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bosgors264
Balkanbaardgrasmus291
Oostelijke Blonde Tapuit293
Cirlgors303
Withalsvliegenvanger329
Grauwe Fitis370
Ross' Meeuw373
Sperwergrasmus374
Vaal Stormvogeltje375
Graszanger377
Koningseider377
Roodkeelpieper381
Ortolaan382
Kleine Trap384
Notenkraker384
Korhoen386
Pallas' Boszanger386
Woestijntapuit386
Krekelzanger387
Orpheusspotvogel387

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Aron Sinke niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Morinelplevier405
Grauwe Franjepoot403
Flamingo401
Grote Karekiet401
Zwarte Rotgans401
Witbuikrotgans400
Witoogeend400
Rosse Franjepoot399
Grote Jager398
Kleine Jager398
Reuzenstern398
Grauwe Gors397
Poelruiter397
Roodpootvalk397
Oehoe396
Grote Kruisbek394
Middelste Jager393
Roodmus393
Dwerggors392
Witvleugelstern391

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Aron Sinke per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,10,4

20161
20171
201810
20194

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.