Ranking van Ruben Thomaes
67 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kolgans  ·  Anser albifrons
5. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

7. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

8. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

9. Holenduif  ·  Columba oenas
10. Houtduif  ·  Columba palumbus
11. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

12. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

13. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
14. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

15. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
16. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
17. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

18. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

19. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

20. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

21. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

22. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

23. Wulp  ·  Numenius arquata
24. Grutto  ·  Limosa limosa
25. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

26. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
27. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
28. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

29. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
30. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

31. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

32. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

33. Ekster  ·  Pica pica
34. Gaai  ·  Garrulus glandarius
35. Kauw  ·  Corvus monedula
36. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

37. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
38. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

39. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

40. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

41. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
42. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

43. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

44. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

graszangers  ·  Cisticolidae

45. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

46. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

47. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

48. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

49. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

50. Merel  ·  Turdus merula
51. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
52. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
53. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
54. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
55. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
56. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
57. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

mussen  ·  Passeridae

58. Huismus  ·  Passer domesticus
59. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

60. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
61. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
62. Graspieper  ·  Anthus pratensis
63. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

64. Vink  ·  Fringilla coelebs
65. Groenling  ·  Chloris chloris
66. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

67. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ruben Thomaes met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger380
Oeverpieper411
Patrijs411
Baardman412
Zwartkopmeeuw412
Kramsvogel413
Veldleeuwerik413
Aalscholver414
Bergeend414
Blauwe Reiger414
Boerenzwaluw414
Boomklever414
Boomkruiper414
Brandgans414
Bruine Kiekendief414
Buizerd414
Dodaars414
Ekster414
Gaai414
Gekraagde Roodstaart414

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Kiekendief413
Bontbekplevier413
Drieteenstrandloper413
Fitis413
Fuut413
Goudhaan413
Goudplevier413
Grasmus413
Groene Specht413
Grote Mantelmeeuw413
Havik413
Heggenmus413
IJsvogel413
Kleine Karekiet413
Kleine Mantelmeeuw413
Kleine Plevier413
Koekoek413
Koperwiek413
Krakeend413
Kuifeend413

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ruben Thomaes per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.