Ranking van Jorian Eijkelboom
270 soorten + 10 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
39. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

41. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

50. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

51. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

52. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

53. Waterral  ·  Rallus aquaticus
54. Kwartelkoning  ·  Crex crex
55. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

59. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

60. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
61. Parelduiker  ·  Gavia arctica
62. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

63. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

65. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
66. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
67. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
68. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
69. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
70. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
71. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

72. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
73. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

74. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

75. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
76. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
77. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

78. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
91. Wulp  ·  Numenius arquata
92. Grutto  ·  Limosa limosa
93. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
94. Steenloper  ·  Arenaria interpres
95. Kanoet  ·  Calidris canutus
96. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
97. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
98. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
99. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
100. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
101. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
102. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
103. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
104. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
105. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
106. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
107. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
108. Witgat  ·  Tringa ochropus
109. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
110. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
111. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
112. Bosruiter  ·  Tringa glareola
113. Tureluur  ·  Tringa totanus
114. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
115. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
116. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

117. Alk  ·  Alca torda
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
121. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

122. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
123. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
124. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
125. Stormmeeuw  ·  Larus canus
126. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
127. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
128. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
129. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
130. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
131. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
132. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
133. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
134. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
135. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
136. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
137. Visdief  ·  Sterna hirundo
138. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

139. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

140. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
141. Wespendief  ·  Pernis apivorus
142. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
143. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
144. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
145. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
146. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
147. Sperwer  ·  Accipiter nisus
148. Havik  ·  Accipiter gentilis
149. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
150. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
151. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
152. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

153. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

154. Steenuil  ·  Athene vidalii
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Bosuil  ·  Strix aluco
157. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

158. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

159. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

160. Draaihals  ·  Jynx torquilla
161. Groene Specht  ·  Picus viridis
162. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
163. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
164. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
165. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

166. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
167. Smelleken  ·  Falco columbarius
168. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
169. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

170. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

171. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
172. Klapekster  ·  Lanius excubitor
173. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

174. Ekster  ·  Pica pica
175. Gaai  ·  Garrulus glandarius
176. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
177. Kauw  ·  Corvus monedula
178. Roek  ·  Corvus frugilegus
179. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
180. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
181. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
182. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

183. Goudhaan  ·  Regulus regulus
184. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

185. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

186. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
187. Koolmees  ·  Parus major
188. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
189. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
190. Matkop  ·  Poecile montanus
191. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

192. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

193. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
194. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
195. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
196. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
197. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

198. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
199. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
200. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

201. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

202. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

203. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
204. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
205. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
206. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
207. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
208. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
209. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

210. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
211. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
212. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
213. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

214. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
215. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

216. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
217. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
218. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
219. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
220. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
221. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

222. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

223. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

224. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

225. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
226. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

227. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

228. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

229. Beflijster  ·  Turdus torquatus
230. Merel  ·  Turdus merula
231. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 25-10-2019
232. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
233. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
234. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
235. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
236. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
237. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
238. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
239. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
240. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
241. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 27-10-2019
242. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
243. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
244. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
245. Paapje  ·  Saxicola rubetra
246. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
247. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
248. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

249. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

250. Huismus  ·  Passer domesticus
251. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

252. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
253. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
254. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
255. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
256. Duinpieper  ·  Anthus campestris
257. Boompieper  ·  Anthus trivialis
258. Graspieper  ·  Anthus pratensis
259. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
260. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
261. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

262. Keep  ·  Fringilla montifringilla
263. Vink  ·  Fringilla coelebs
264. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
265. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
266. Groenling  ·  Chloris chloris
267. Kneu  ·  Linaria cannabina
268. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
269. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
270. Putter  ·  Carduelis carduelis
271. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
272. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

273. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
274. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 30-10-2019
275. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
276. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 16-07-2019
277. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
278. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
279. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
280. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik251
Dwergaalscholver327
Bosgors342
Klein Waterhoen368
Zwartkeellijster370
Bonte Tapuit375
Siberische Tjiftjaf379
Griel387
Vaal Stormvogeltje387
Duinpieper388
Terekruiter390
Grijze Wouw394
Graszanger395
Roodkeelpieper395
Ortolaan397
Buidelmees400
Ralreiger400
Bruine Boszanger401
Kleine Trap401
Korhoen401

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsfuut424
Grauwe Franjepoot420
Rouwkwikstaart420
Frater419
IJseend419
Porseleinhoen419
Waterspreeuw419
Zomertortel419
Noordse Stern418
Velduil418
Drieteenmeeuw417
Grote Burgemeester416
Engelse Kwikstaart415
Witbuikrotgans415
Grote Barmsijs414
Reuzenstern414
Zwarte Ooievaar414
Grauwe Gors413
IJsgors413
Kwak413

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,15

20183
201915

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.