Ranking van Jorian Eijkelboom
258 soorten + 6 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

40. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

49. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Kwartelkoning  ·  Crex crex
54. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

57. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

58. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica
61. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

62. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
66. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
67. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
68. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
69. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
70. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

71. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
72. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

73. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

74. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
75. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
76. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

77. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

78. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

79. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
80. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

81. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
82. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
83. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
84. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
85. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
86. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
87. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

88. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
89. Wulp  ·  Numenius arquata
90. Grutto  ·  Limosa limosa
91. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
92. Steenloper  ·  Arenaria interpres
93. Kanoet  ·  Calidris canutus
94. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
95. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
96. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
97. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
98. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
99. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
100. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
101. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
102. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
103. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
104. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
105. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
106. Witgat  ·  Tringa ochropus
107. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
108. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
109. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

115. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
116. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
117. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

118. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
119. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
120. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
121. Stormmeeuw  ·  Larus canus
122. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
123. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
124. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
125. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
126. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
129. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
130. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
131. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
132. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
133. Visdief  ·  Sterna hirundo
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
137. Wespendief  ·  Pernis apivorus
138. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
139. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
140. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
141. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
142. Sperwer  ·  Accipiter nisus
143. Havik  ·  Accipiter gentilis
144. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
145. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
146. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
147. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

148. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

149. Steenuil  ·  Athene vidalii
150. Ransuil  ·  Asio otus
151. Bosuil  ·  Strix aluco
152. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

153. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

154. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

155. Draaihals  ·  Jynx torquilla
156. Groene Specht  ·  Picus viridis
157. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
158. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
159. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
160. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

161. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
162. Smelleken  ·  Falco columbarius
163. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
164. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

165. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

166. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
167. Klapekster  ·  Lanius excubitor
168. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

169. Ekster  ·  Pica pica
170. Gaai  ·  Garrulus glandarius
171. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
172. Kauw  ·  Corvus monedula
173. Roek  ·  Corvus frugilegus
174. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
175. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
176. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
177. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

178. Goudhaan  ·  Regulus regulus
179. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

180. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

181. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
182. Koolmees  ·  Parus major
183. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
184. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
185. Matkop  ·  Poecile montanus
186. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

187. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

188. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
189. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
190. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

191. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
192. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
193. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

194. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

195. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

196. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
197. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
198. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
199. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
200. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

201. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
202. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
203. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
204. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

205. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
206. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

207. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
208. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
209. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
210. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
211. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
212. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

213. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

214. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

215. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
216. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

217. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

218. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

219. Beflijster  ·  Turdus torquatus
220. Merel  ·  Turdus merula
221. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
222. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
223. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
224. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
225. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
226. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
227. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
228. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
229. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
230. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
231. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
232. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
233. Paapje  ·  Saxicola rubetra
234. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
235. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
236. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

237. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

238. Huismus  ·  Passer domesticus
239. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

240. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
241. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
242. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
243. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
244. Boompieper  ·  Anthus trivialis
245. Graspieper  ·  Anthus pratensis
246. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
247. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
248. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

249. Keep  ·  Fringilla montifringilla
250. Vink  ·  Fringilla coelebs
251. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
252. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
253. Groenling  ·  Chloris chloris
254. Kneu  ·  Linaria cannabina
255. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
256. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
257. Putter  ·  Carduelis carduelis
258. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
259. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

260. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
261. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 16-07-2019
262. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
263. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
264. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik248
Dwergaalscholver323
Klein Waterhoen364
Zwartkeellijster365
Bonte Tapuit368
Griel381
Vaal Stormvogeltje381
Terekruiter385
Grijze Wouw386
Roodkeelpieper388
Graszanger391
Ortolaan392
Kleine Trap393
Ralreiger393
Buidelmees394
Korhoen395
Pallas' Boszanger395
Sneeuwgans397
Bijeneter399
Blonde Ruiter399

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsfuut416
Pestvogel414
Grauwe Franjepoot413
Sneeuwgors413
Frater412
IJseend412
Porseleinhoen412
Rouwkwikstaart412
Waterspreeuw412
Zomertortel412
Strandleeuwerik411
Zeekoet411
Noordse Stern410
Velduil410
Grote Burgemeester409
Zwarte Rotgans409
Drieteenmeeuw408
Engelse Kwikstaart408
Roodpootvalk408
Witbuikrotgans408

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,11

20183
201911

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.