Ranking van Jorian Eijkelboom
275 soorten + 9 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Ross' Gans  ·  Anser rossii 22-12-2018
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 01-12-2019
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 28-03-2019
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 30-11-2019
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 23-01-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Kwartelkoning  ·  Crex crex
57. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 14-05-2019
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

61. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
63. Parelduiker  ·  Gavia arctica
64. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

65. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

67. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
68. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 05-06-2019
78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

80. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

81. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

82. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
83. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

84. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
85. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 24-12-2019
93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
101. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
102. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
103. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
104. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
105. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
106. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
107. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
108. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
109. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Witgat  ·  Tringa ochropus
112. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
113. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
114. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
115. Bosruiter  ·  Tringa glareola
116. Tureluur  ·  Tringa totanus
117. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
118. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
119. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

120. Alk  ·  Alca torda
121. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

122. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
123. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
124. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

125. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
126. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
127. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
128. Stormmeeuw  ·  Larus canus
129. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
130. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
131. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
132. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
133. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
134. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
135. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
136. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
137. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
138. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
139. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
140. Visdief  ·  Sterna hirundo
141. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

142. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

143. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 05-04-2019
144. Wespendief  ·  Pernis apivorus
145. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
146. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
147. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
148. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
149. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
150. Sperwer  ·  Accipiter nisus
151. Havik  ·  Accipiter gentilis
152. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
153. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
154. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
155. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

156. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

157. Steenuil  ·  Athene vidalii
158. Ransuil  ·  Asio otus
159. Velduil  ·  Asio flammeus
160. Bosuil  ·  Strix aluco
161. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

162. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

163. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

164. Draaihals  ·  Jynx torquilla
165. Groene Specht  ·  Picus viridis
166. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
167. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
168. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
169. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

170. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
171. Smelleken  ·  Falco columbarius
172. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
173. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

174. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

175. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
176. Klapekster  ·  Lanius excubitor
177. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

178. Ekster  ·  Pica pica
179. Gaai  ·  Garrulus glandarius
180. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 21-11-2018
181. Kauw  ·  Corvus monedula
182. Roek  ·  Corvus frugilegus
183. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
184. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
185. Schildraaf  ·  Corvus albus 29-05-2019
186. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

187. Goudhaan  ·  Regulus regulus
188. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

189. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
200. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
201. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

202. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
203. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
204. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

205. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

206. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

207. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
208. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
209. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
210. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
211. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
212. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
213. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

214. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
215. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
216. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
217. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

218. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
219. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

220. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
221. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
222. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
223. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
224. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
225. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

226. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

227. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

228. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

229. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
230. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

231. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

232. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

233. Beflijster  ·  Turdus torquatus
234. Merel  ·  Turdus merula
235. Bruine Lijster  ·  Turdus eunomus 25-10-2019
236. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 15-02-2019
237. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
238. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
239. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
240. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
241. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
242. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
243. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
244. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
245. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 27-10-2019
246. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
247. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
248. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
249. Paapje  ·  Saxicola rubetra
250. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
251. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
252. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 11-12-2018

heggenmussen  ·  Prunellidae

253. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

254. Huismus  ·  Passer domesticus
255. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

256. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
257. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
258. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
259. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
260. Duinpieper  ·  Anthus campestris
261. Boompieper  ·  Anthus trivialis
262. Graspieper  ·  Anthus pratensis
263. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
264. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
265. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

266. Keep  ·  Fringilla montifringilla
267. Vink  ·  Fringilla coelebs
268. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
269. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
270. Groenling  ·  Chloris chloris
271. Kneu  ·  Linaria cannabina
272. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
273. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
274. Putter  ·  Carduelis carduelis
275. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
276. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

277. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
278. Witkeelgors  ·  Zonotrichia albicollis 30-10-2019
279. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
280. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus 16-07-2019
281. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
282. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
283. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
284. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jorian Eijkelboom met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bruine Lijster206
Kalanderleeuwerik255
Dwergaalscholver329
Bosgors348
Klein Waterhoen369
Zwartkeellijster372
Bonte Tapuit378
Siberische Tjiftjaf384
Oosterse Tortel387
Griel388
Duinpieper389
Vaal Stormvogeltje389
Terekruiter392
Blauwstaart393
Graszanger397
Grijze Wouw397
Roodkeelpieper397
Ortolaan398
Korhoen402
Pallas' Boszanger402

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jorian Eijkelboom niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Roodhalsfuut427
IJseend425
Waterspreeuw423
Frater422
Grauwe Franjepoot422
Porseleinhoen422
Zomertortel422
Noordse Stern421
Rouwkwikstaart421
Drieteenmeeuw420
Grote Burgemeester419
Engelse Kwikstaart418
Grote Barmsijs417
Witbuikrotgans417
Kwak416
Reuzenstern416
Zwarte Ooievaar416
Grauwe Gors415
Hop415
IJsgors415

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jorian Eijkelboom per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,18,0

20183
201918

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.