Ranking van Kevin Ed Harmsen
170 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. IJseend  ·  Clangula hyemalis
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
19. Slobeend  ·  Spatula clypeata
20. Krakeend  ·  Mareca strepera
21. Smient  ·  Mareca penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
25. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

26. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
32. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

38. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
41. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

47. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
52. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
56. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

57. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 04-01-2020
58. Wulp  ·  Numenius arquata
59. Grutto  ·  Limosa limosa
60. Steenloper  ·  Arenaria interpres
61. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
62. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
63. Witgat  ·  Tringa ochropus
64. Tureluur  ·  Tringa totanus
65. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
66. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

67. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
68. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

69. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
70. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
71. Stormmeeuw  ·  Larus canus
72. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
73. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
74. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
75. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
76. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
77. Visdief  ·  Sterna hirundo
78. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
79. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

80. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

81. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
82. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
83. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
84. Sperwer  ·  Accipiter nisus
85. Havik  ·  Accipiter gentilis
86. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
87. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
88. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

89. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

90. Ransuil  ·  Asio otus
91. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

92. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

93. Draaihals  ·  Jynx torquilla
94. Groene Specht  ·  Picus viridis
95. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
96. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
97. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

98. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
99. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
100. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

101. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

102. Ekster  ·  Pica pica
103. Gaai  ·  Garrulus glandarius
104. Kauw  ·  Corvus monedula
105. Roek  ·  Corvus frugilegus
106. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
107. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

108. Goudhaan  ·  Regulus regulus
109. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

110. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
111. Koolmees  ·  Parus major
112. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
113. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
114. Matkop  ·  Poecile montanus
115. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

116. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

117. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
118. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

119. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
120. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
121. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

122. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

123. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

124. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
125. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
126. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

127. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
128. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
129. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
130. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

131. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
132. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

133. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
134. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
135. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
136. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

137. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

138. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

139. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

140. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

141. Beflijster  ·  Turdus torquatus
142. Merel  ·  Turdus merula
143. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
144. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
145. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
146. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
147. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
148. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
149. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
150. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
151. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
152. Paapje  ·  Saxicola rubetra
153. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
154. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

155. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

156. Huismus  ·  Passer domesticus
157. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

158. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
159. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
160. Boompieper  ·  Anthus trivialis
161. Graspieper  ·  Anthus pratensis
162. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

163. Vink  ·  Fringilla coelebs
164. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
165. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
166. Groenling  ·  Chloris chloris
167. Kneu  ·  Linaria cannabina
168. Putter  ·  Carduelis carduelis
169. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

170. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
171. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje259
Papegaaiduiker336
Grauwe Fitis381
Draaihals416
Kwak416
Alk417
Kwartel419
Kleine Rietgans420
Kuifaalscholver420
Grote Karekiet421
Noordse Stern421
Grauwe Kiekendief422
Pontische Meeuw422
Porseleinhoen422
Zomertortel422
Flamingo423
Kleine Bonte Specht424
Beflijster425
Braamsluiper425
IJseend425

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Geoorde Fuut429
Grote Gele Kwikstaart429
Kemphaan429
Pijlstaart429
Bonte Strandloper428
Bosruiter428
Grauwe Vliegenvanger428
Groenpootruiter428
Grote Lijster428
Kanoet428
Kleine Zwaan428
Waterral428
Krooneend427
Middelste Zaagbek427
Regenwulp427
Roodhalsfuut427
Rosse Grutto427
Zilverplevier427
Zwarte Ruiter427
Zwarte Zee-eend427

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

20201

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.