Ranking van Danny Bregman
267 soorten + 11 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Ross' Gans  ·  Anser rossii 29-12-2019
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 23-02-2011
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 08-12-2019
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
30. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 11-02-2015
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 28-02-2019
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 24-12-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

64. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

67. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 05-12-2019

reigers  ·  Ardeidae

68. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
69. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
70. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
71. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
72. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
73. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
74. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

75. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
76. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

77. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

78. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 25-07-2018
88. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 28-06-2019
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

90. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 23-12-2019
91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 06-09-2015
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 04-09-2016
105. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
106. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
107. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
108. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
109. Witgat  ·  Tringa ochropus
110. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
111. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 23-02-2011
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
118. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

119. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
120. Kleine Alk  ·  Alle alle
121. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

122. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

123. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
124. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
125. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
126. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
127. Stormmeeuw  ·  Larus canus
128. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
129. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
130. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
131. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
132. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
135. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
136. Visdief  ·  Sterna hirundo
137. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

138. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

139. Wespendief  ·  Pernis apivorus
140. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
141. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
142. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
143. Sperwer  ·  Accipiter nisus
144. Havik  ·  Accipiter gentilis
145. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
146. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
147. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
148. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

149. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

150. Ransuil  ·  Asio otus
151. Velduil  ·  Asio flammeus
152. Bosuil  ·  Strix aluco
153. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 26-12-2008
154. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

155. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

156. Draaihals  ·  Jynx torquilla
157. Groene Specht  ·  Picus viridis
158. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
159. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
160. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
161. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

162. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
163. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
164. Smelleken  ·  Falco columbarius
165. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
166. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

167. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

168. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
169. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-11-2014
170. Klapekster  ·  Lanius excubitor
171. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

172. Ekster  ·  Pica pica
173. Gaai  ·  Garrulus glandarius
174. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 19-03-2019
175. Kauw  ·  Corvus monedula
176. Roek  ·  Corvus frugilegus
177. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
178. Schildraaf  ·  Corvus albus 15-08-2019
179. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

180. Goudhaan  ·  Regulus regulus
181. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

182. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
183. Koolmees  ·  Parus major
184. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
185. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
186. Matkop  ·  Poecile montanus
187. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

188. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

189. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
190. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
191. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
192. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
193. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 13-01-2008
194. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

195. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
196. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
197. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

198. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

199. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

200. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 22-10-2016
201. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
202. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
203. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
204. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
205. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 21-06-2009
206. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

207. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
208. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
209. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
210. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

211. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
212. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

213. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
214. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
215. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
216. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 23-11-2019
217. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
218. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
219. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

220. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

221. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

222. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
223. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

224. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

225. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

226. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

227. Beflijster  ·  Turdus torquatus
228. Merel  ·  Turdus merula
229. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
230. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
231. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
232. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
233. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
234. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
235. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
236. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
237. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
238. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
239. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
240. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
241. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
242. Paapje  ·  Saxicola rubetra
243. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
244. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

245. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

246. Huismus  ·  Passer domesticus
247. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

248. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
249. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
250. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
251. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
252. Boompieper  ·  Anthus trivialis
253. Graspieper  ·  Anthus pratensis
254. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
255. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
256. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

257. Keep  ·  Fringilla montifringilla
258. Vink  ·  Fringilla coelebs
259. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
260. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
261. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
262. Groenling  ·  Chloris chloris
263. Kneu  ·  Linaria cannabina
264. Frater  ·  Linaria flavirostris
265. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
266. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
267. Putter  ·  Carduelis carduelis
268. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

269. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
270. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
271. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 04-09-2016
272. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
273. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
274. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 04-03-2018
275. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
276. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
277. Bosgors  ·  Emberiza rustica
278. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 16-01-2010

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Danny Bregman met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Danny Bregman wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik255
Kroonboszanger272
Baltimoretroepiaal317
Zwartkopgors319
Kortteenleeuwerik339
Turkestaanse Klauwier347
Bosgors348
Grote Geelpootruiter359
Siberische Strandloper359
Bonapartes Strandloper371
Sneeuwuil372
Zwartkeellijster372
Noordse Pijlstormvogel383
Oosterse Tortel387
Amerikaanse Smient388
Witkopgors389
Terekruiter392
Roodkeelpieper397
Ortolaan398
Kleine Alk402

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Danny Bregman niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Strandloper425
Steenuil424
Kraanvogel423
Morinelplevier423
Dwergstern422
Grauwe Kiekendief422
Grote Zee-eend422
Zomertortel422
Grote Karekiet421
Nachtzwaluw421
Noordse Stern421
Bonte Kraai420
Noordse Kwikstaart420
Grote Burgemeester419
Grote Jager419
Kleine Jager419
Engelse Kwikstaart418
Alk417
Grote Barmsijs417
Witwangstern417

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Danny Bregman per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,2,0,0,1,2,3,0,3,13,0

20082
20091
20101
20112
20141
20152
20163
20183
201913

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.