Ranking van Frederik E. Morsink
277 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 23-09-2014
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Krakeend  ·  Mareca strepera
32. Smient  ·  Mareca penelope
33. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana 23-09-2014
34. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
35. Pijlstaart  ·  Anas acuta
36. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

37. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
38. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
39. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

48. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 26-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

57. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

stormvogels  ·  Procellariidae

58. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

60. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 16-09-2014

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 24-08-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

74. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 23-09-2014
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus
85. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

86. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
87. Wulp  ·  Numenius arquata
88. Grutto  ·  Limosa limosa
89. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
90. Steenloper  ·  Arenaria interpres
91. Kanoet  ·  Calidris canutus
92. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
93. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
94. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
95. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 15-08-2019
96. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
97. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
98. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
99. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
100. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 10-04-2015
105. Witgat  ·  Tringa ochropus
106. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
107. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
108. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 24-04-2015
109. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
110. Bosruiter  ·  Tringa glareola
111. Tureluur  ·  Tringa totanus
112. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
113. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
114. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

115. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
116. Alk  ·  Alca torda
117. Kleine Alk  ·  Alle alle
118. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

119. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
120. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

121. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
122. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
123. Stormmeeuw  ·  Larus canus
124. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
125. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
126. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
127. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
128. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
129. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
130. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
131. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
132. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
133. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
134. Visdief  ·  Sterna hirundo
135. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
136. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

137. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

138. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 11-11-2015
139. Wespendief  ·  Pernis apivorus
140. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
141. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 05-06-2015
142. Bastaardarend  ·  Clanga clanga 26-05-2018
143. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
144. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
145. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
146. Sperwer  ·  Accipiter nisus
147. Havik  ·  Accipiter gentilis
148. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
149. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
150. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
151. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
152. Buizerd  ·  Buteo buteo
153. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 28-10-2015

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

154. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

155. Sperweruil  ·  Surnia ulula 27-11-2013
156. Steenuil  ·  Athene vidalii
157. Ransuil  ·  Asio otus
158. Velduil  ·  Asio flammeus
159. Bosuil  ·  Strix aluco
160. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

161. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

162. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

163. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

164. Draaihals  ·  Jynx torquilla
165. Groene Specht  ·  Picus viridis
166. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
167. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
168. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
169. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

170. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
171. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
172. Smelleken  ·  Falco columbarius
173. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
174. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

175. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

176. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
177. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 21-11-2014
178. Klapekster  ·  Lanius excubitor
179. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

180. Ekster  ·  Pica pica
181. Gaai  ·  Garrulus glandarius
182. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
183. Kauw  ·  Corvus monedula
184. Roek  ·  Corvus frugilegus
185. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
186. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
187. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

188. Goudhaan  ·  Regulus regulus
189. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

190. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
191. Koolmees  ·  Parus major
192. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
193. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
194. Matkop  ·  Poecile montanus
195. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

196. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

197. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
198. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
199. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
200. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

201. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
202. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
203. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
204. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

205. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

206. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

207. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
208. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
209. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
210. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 13-07-2013
211. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

212. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
213. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
214. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
215. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
216. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

217. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
218. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

219. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
220. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
221. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
222. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
223. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

224. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

225. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

226. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

227. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

228. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

229. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

230. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

231. Beflijster  ·  Turdus torquatus
232. Merel  ·  Turdus merula
233. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
234. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
235. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
236. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
237. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
238. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
239. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
240. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
241. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
242. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
243. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
244. Paapje  ·  Saxicola rubetra
245. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
246. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

247. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

248. Huismus  ·  Passer domesticus
249. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

250. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
251. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
252. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
253. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
254. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
255. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
256. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
257. Boompieper  ·  Anthus trivialis
258. Graspieper  ·  Anthus pratensis
259. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
260. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
261. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

262. Keep  ·  Fringilla montifringilla
263. Vink  ·  Fringilla coelebs
264. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
265. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
266. Groenling  ·  Chloris chloris
267. Kneu  ·  Linaria cannabina
268. Frater  ·  Linaria flavirostris
269. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
270. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 11-04-2014
271. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
272. Putter  ·  Carduelis carduelis
273. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
274. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

275. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
276. Grijze Junco  ·  Junco hyemalis 09-04-2014
277. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
278. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Frederik E. Morsink met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Frederik E. Morsink wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje258
Bastaardarend317
Papegaaiduiker333
Turkestaanse Klauwier344
Witbandkruisbek347
Steltstrandloper363
Amerikaanse Oeverloper364
Roodstuitzwaluw366
Roze Pelikaan372
Arendbuizerd376
Aziatische Goudplevier376
Sperweruil380
Vale Gier384
Amerikaanse Smient385
Griel386
Sperwergrasmus386
Koningseider392
Grijze Wouw393
Graszanger394
Roodkeelpieper394

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Frederik E. Morsink niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Toendrarietgans422
Kuifduiker420
Roodkeelduiker420
Dwergmeeuw419
Flamingo419
Grauwe Kiekendief419
Grote Zee-eend418
Porseleinhoen418
Drieteenmeeuw416
Parelduiker415
Pontische Meeuw415
Grote Barmsijs413
Reuzenstern413
Zwarte Ooievaar413
Grauwe Gors412
IJsgors412
Roodmus412
Gestreepte Strandloper410
Ringsnaveleend409
Roze Spreeuw409

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Frederik E. Morsink per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,6,0,1,1,1

20132
20147
20156
20171
20181
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.