Ranking van Sander Smit
289 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
13. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
14. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
15. Kolgans  ·  Anser albifrons
16. Dwerggans  ·  Anser erythropus
17. IJseend  ·  Clangula hyemalis
18. Eider  ·  Somateria mollissima
19. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
20. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
21. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 25-12-2013
22. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
23. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca
40. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis 16-04-2014

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 10-02-2010
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

56. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

57. Waterral  ·  Rallus aquaticus
58. Kwartelkoning  ·  Crex crex
59. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
60. Klein Waterhoen  ·  Zapornia parva 20-09-2011
61. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
62. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

63. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

64. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 26-01-2015

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

67. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
78. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

79. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

80. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
81. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

82. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
83. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
84. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
85. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
86. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
87. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 27-04-2014
88. Kievit  ·  Vanellus vanellus
89. Kaspische Plevier  ·  Anarhynchus asiaticus 25-01-2014
90. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Taigastrandloper  ·  Calidris subminuta 24-10-2009
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 18-12-2013
107. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 23-05-2011
108. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
109. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
110. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
111. Amerikaanse Oeverloper  ·  Actitis macularius 01-05-2015
112. Witgat  ·  Tringa ochropus
113. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
114. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
115. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 20-12-2013
116. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
117. Bosruiter  ·  Tringa glareola
118. Tureluur  ·  Tringa totanus
119. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
120. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
121. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

122. Oosterse Vorkstaartplevier  ·  Glareola maldivarum 08-09-2014

alken  ·  Alcidae

123. Alk  ·  Alca torda
124. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

125. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

126. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
127. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
128. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
129. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
130. Stormmeeuw  ·  Larus canus
131. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
132. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
133. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
134. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
135. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
136. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
137. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
138. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
139. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
140. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
141. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
142. Visdief  ·  Sterna hirundo
143. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
144. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

145. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

146. Wespendief  ·  Pernis apivorus
147. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
148. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
149. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
150. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
151. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
152. Sperwer  ·  Accipiter nisus
153. Havik  ·  Accipiter gentilis
154. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
155. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
156. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
157. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
158. Buizerd  ·  Buteo buteo
159. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 25-12-2013

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

160. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

161. Sperweruil  ·  Surnia ulula 01-12-2013
162. Dwerguil  ·  Glaucidium passerinum 30-12-2013
163. Velduil  ·  Asio flammeus
164. Bosuil  ·  Strix aluco
165. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 15-01-2014

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

166. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

167. Draaihals  ·  Jynx torquilla
168. Groene Specht  ·  Picus viridis
169. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
170. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
171. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
172. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

173. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
174. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
175. Smelleken  ·  Falco columbarius
176. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
177. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

178. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

179. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 19-01-2014
180. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
181. Klapekster  ·  Lanius excubitor
182. Aziatische Klapekster  ·  Lanius lahtora 29-04-2014
183. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

184. Ekster  ·  Pica pica
185. Gaai  ·  Garrulus glandarius
186. Kauw  ·  Corvus monedula
187. Roek  ·  Corvus frugilegus
188. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
189. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
190. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

191. Goudhaan  ·  Regulus regulus
192. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

193. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
194. Koolmees  ·  Parus major
195. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
196. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
197. Matkop  ·  Poecile montanus
198. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

199. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

200. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
201. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
202. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
203. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

204. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
205. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
206. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

207. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

208. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

209. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
210. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
211. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
212. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 01-06-2013
213. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

214. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
215. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
216. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
217. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
218. Grasmus  ·  Sylvia communis
219. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 02-10-2014

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

220. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
221. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis 10-06-2010
222. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

223. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
224. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
225. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 10-10-2013
226. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
227. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
228. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
229. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

230. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

231. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

232. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

233. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

234. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
235. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

236. Beflijster  ·  Turdus torquatus
237. Merel  ·  Turdus merula
238. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
239. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
240. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
241. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
242. Roodborstlijster  ·  Turdus migratorius 27-04-2014
243. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 27-09-2013
244. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
245. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
246. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
247. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
248. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 10-04-2015
249. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
250. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
251. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
252. Paapje  ·  Saxicola rubetra
253. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
254. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
255. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 02-10-2014

heggenmussen  ·  Prunellidae

256. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

257. Huismus  ·  Passer domesticus
258. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

259. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
260. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
261. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
262. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
263. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
264. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
265. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
266. Boompieper  ·  Anthus trivialis
267. Graspieper  ·  Anthus pratensis
268. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
269. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
270. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

271. Keep  ·  Fringilla montifringilla
272. Vink  ·  Fringilla coelebs
273. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
274. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
275. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
276. Groenling  ·  Chloris chloris
277. Kneu  ·  Linaria cannabina
278. Frater  ·  Linaria flavirostris
279. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
280. Witbandkruisbek  ·  Loxia leucoptera 30-12-2013
281. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
282. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus 30-12-2013
283. Putter  ·  Carduelis carduelis
284. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

285. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
286. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
287. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
288. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
289. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
290. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 28-12-2009

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Sander Smit met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Sander Smit wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Roodborstlijster208
Oosterse Vorkstaartplevier278
Taigastrandloper290
Westelijke Baardgrasmus299
Baltimoretroepiaal317
Kaspische Plevier326
Dwerguil327
Struikrietzanger335
Izabeltapuit339
Witstaartkievit344
Rosse Waaierstaart347
Witbandkruisbek348
Amerikaanse Oeverloper366
Klein Waterhoen369
Bonapartes Strandloper371
Sneeuwuil372
Waterrietzanger376
Arendbuizerd378
Bruine Klauwier380
Sperweruil382

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Sander Smit niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Ransuil427
Steenuil424
Waterspreeuw423
Koereiger422
Kleine Burgemeester419
Kleine Jager419
Parelduiker419
Grote Barmsijs417
Kwak416
Oehoe416
Rosse Franjepoot416
Grauwe Gors415
Hop415
Europese Kanarie414
Ringsnaveleend413
Dwerggors412
Zwarte Zeekoet412
Middelste Jager411
Woudaap411
Taigaboomkruiper410

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Sander Smit per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,0,11,10,3,0,0,0,0,0

20092
20102
20112
201311
201410
20153

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.