Ranking van Eric Elsinga
279 soorten + 7 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
24. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
25. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
26. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
27. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
28. Krooneend  ·  Netta rufina
29. Tafeleend  ·  Aythya ferina
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors 05-10-2019
36. Krakeend  ·  Mareca strepera
37. Smient  ·  Mareca penelope
38. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
39. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
40. Pijlstaart  ·  Anas acuta
41. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 16-02-2019
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

56. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

57. Waterral  ·  Rallus aquaticus
58. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
59. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
60. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
61. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

62. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

63. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 16-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

64. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

65. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
66. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

67. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 12-01-2020

reigers  ·  Ardeidae

68. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
69. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
70. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
71. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

78. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

79. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
80. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

81. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

82. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
83. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

84. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
85. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
90. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
91. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 29-12-2019
93. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
94. Wulp  ·  Numenius arquata
95. Grutto  ·  Limosa limosa
96. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
97. Steenloper  ·  Arenaria interpres
98. Kanoet  ·  Calidris canutus
99. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
100. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
101. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
102. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
103. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
104. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
105. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
106. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
107. Alaskastrandloper  ·  Calidris mauri 16-08-2019
108. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
109. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
110. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
111. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
112. Witgat  ·  Tringa ochropus
113. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
114. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
115. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
116. Bosruiter  ·  Tringa glareola
117. Tureluur  ·  Tringa totanus
118. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
119. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
120. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

121. Alk  ·  Alca torda
122. Kleine Alk  ·  Alle alle
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

126. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
127. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
128. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
129. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
130. Stormmeeuw  ·  Larus canus
131. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
132. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
133. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
134. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
135. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
136. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
137. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
138. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
139. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
140. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
141. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
142. Dougalls Stern  ·  Sterna dougallii 25-06-2018
143. Visdief  ·  Sterna hirundo
144. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
145. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

146. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

147. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
148. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
149. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
150. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
151. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
152. Sperwer  ·  Accipiter nisus
153. Havik  ·  Accipiter gentilis
154. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
155. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
156. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
157. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
158. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

159. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

160. Ransuil  ·  Asio otus
161. Velduil  ·  Asio flammeus
162. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

163. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

164. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

165. Draaihals  ·  Jynx torquilla
166. Groene Specht  ·  Picus viridis
167. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
168. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
169. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
170. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

171. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
172. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
173. Smelleken  ·  Falco columbarius
174. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
175. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

176. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

177. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
178. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
179. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 08-09-2019
180. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

181. Ekster  ·  Pica pica
182. Gaai  ·  Garrulus glandarius
183. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
184. Kauw  ·  Corvus monedula
185. Roek  ·  Corvus frugilegus
186. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
187. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
188. Schildraaf  ·  Corvus albus 18-07-2019
189. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

190. Goudhaan  ·  Regulus regulus
191. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

192. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
193. Koolmees  ·  Parus major
194. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
195. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
196. Matkop  ·  Poecile montanus
197. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

198. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

199. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
200. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
201. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

202. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
203. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
204. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

205. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

206. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
207. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
208. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
209. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
210. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

211. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
212. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
213. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
214. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

215. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
216. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
217. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

218. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
219. Kleine Spotvogel  ·  Iduna caligata 15-09-2018
220. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
221. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
222. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
223. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
224. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

225. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

226. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

227. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

228. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

229. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
230. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

231. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

232. Beflijster  ·  Turdus torquatus
233. Merel  ·  Turdus merula
234. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
235. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
236. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
237. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
238. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
239. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
240. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
241. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
242. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
243. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
244. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
245. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
246. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis 15-05-2018
247. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
248. Paapje  ·  Saxicola rubetra
249. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
250. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
251. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

252. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

253. Huismus  ·  Passer domesticus
254. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

255. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
256. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
257. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
258. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 03-05-2018
259. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
260. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
261. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
262. Duinpieper  ·  Anthus campestris
263. Boompieper  ·  Anthus trivialis
264. Graspieper  ·  Anthus pratensis
265. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
266. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

267. Keep  ·  Fringilla montifringilla
268. Vink  ·  Fringilla coelebs
269. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
270. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
271. Groenling  ·  Chloris chloris
272. Kneu  ·  Linaria cannabina
273. Frater  ·  Linaria flavirostris
274. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
275. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
276. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
277. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
278. Putter  ·  Carduelis carduelis
279. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
280. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

281. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
282. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
283. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
284. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
285. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
286. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Alaskastrandloper214
Dougalls Stern299
Witkeelkwikstaart301
Kleine Spotvogel320
Rode Rotslijster336
Withalsvliegenvanger338
Kokardezaagbek339
Zwartkeellijster372
Waterrietzanger376
Roodkeelnachtegaal378
Bruine Klauwier380
Oosterse Tortel387
Amerikaanse Smient388
Duinpieper389
Kleine Topper389
Witkopgors389
Terekruiter392
Koningseider395
Grijze Wouw397
Woestijntapuit401

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosuil427
Cetti's Zanger427
Nachtegaal426
Steenuil424
Zwarte Ibis424
Wespendief423
IJsduiker421
Witoogeend420
Dwerggans419
Kleine Burgemeester419
Kwartel419
Parelduiker419
Kuifleeuwerik416
Strandplevier416
Roodmus414
Gestreepte Strandloper413
Ringsnaveleend413
Dwerggors412
Roodkopklauwier412
Zwarte Zeekoet412

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,5,7,8,1

20166
20175
20187
20198
20201

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.