Ranking van Eric Elsinga
225 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Krakeend  ·  Anas strepera
34. Smient  ·  Anas penelope
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
52. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

53. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

54. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

56. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
57. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
58. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
59. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
60. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
61. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
62. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
63. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

64. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

65. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

66. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

67. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

68. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
69. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

70. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
71. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
72. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
73. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
74. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
75. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

76. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
77. Wulp  ·  Numenius arquata
78. Grutto  ·  Limosa limosa
79. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
80. Steenloper  ·  Arenaria interpres
81. Kanoet  ·  Calidris canutus
82. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
83. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
84. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
85. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
86. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
87. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
88. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
89. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
90. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
91. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
92. Witgat  ·  Tringa ochropus
93. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
94. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
95. Bosruiter  ·  Tringa glareola
96. Tureluur  ·  Tringa totanus
97. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

98. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
99. Alk  ·  Alca torda
100. Kleine Alk  ·  Alle alle
101. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

102. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

103. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
104. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
105. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
106. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
107. Stormmeeuw  ·  Larus canus
108. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
109. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
110. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
111. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
112. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
113. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
114. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
115. Visdief  ·  Sterna hirundo
116. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

117. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

118. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
119. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
120. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
121. Sperwer  ·  Accipiter nisus
122. Havik  ·  Accipiter gentilis
123. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
124. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
125. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
126. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

127. Ransuil  ·  Asio otus
128. Velduil  ·  Asio flammeus
129. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

130. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

131. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

132. Draaihals  ·  Jynx torquilla
133. Groene Specht  ·  Picus viridis
134. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
135. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
136. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

137. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
138. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

139. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

140. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
141. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

142. Ekster  ·  Pica pica
143. Gaai  ·  Garrulus glandarius
144. Kauw  ·  Corvus monedula
145. Roek  ·  Corvus frugilegus
146. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
147. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

148. Goudhaan  ·  Regulus regulus
149. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

150. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
151. Koolmees  ·  Parus major
152. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
153. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
154. Matkop  ·  Poecile montanus
155. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

156. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

157. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
158. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

159. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
160. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
161. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

162. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

163. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
164. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
165. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
166. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

167. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
168. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
169. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

170. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

171. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
172. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
173. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
174. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

175. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

176. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

177. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

178. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

179. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
180. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

181. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

182. Beflijster  ·  Turdus torquatus
183. Merel  ·  Turdus merula
184. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
185. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
186. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
187. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
188. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
189. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
190. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
191. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
192. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
193. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
194. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
195. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
196. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
197. Paapje  ·  Saxicola rubetra
198. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
199. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
200. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

201. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

202. Huismus  ·  Passer domesticus
203. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

204. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
205. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
206. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
207. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
208. Duinpieper  ·  Anthus campestris
209. Boompieper  ·  Anthus trivialis
210. Graspieper  ·  Anthus pratensis
211. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

212. Keep  ·  Fringilla montifringilla
213. Vink  ·  Fringilla coelebs
214. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
215. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
216. Groenling  ·  Chloris chloris
217. Kneu  ·  Linaria cannabina
218. Frater  ·  Linaria flavirostris
219. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
220. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
221. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
222. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
223. Putter  ·  Carduelis carduelis
224. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

225. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
226. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
227. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
228. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Papegaaiduiker253
Rode Rotslijster313
Roodkeelnachtegaal343
Bruine Klauwier346
Witkopgors348
Duinpieper351
Kleine Topper351
Ralreiger353
Grijze Wouw355
Humes Bladkoning358
Kleine Alk359
Woestijntapuit359
Buffelkopeend361
Grote Kruisbek362
Woudaap362
Roze Spreeuw363
Sneeuwgans364
Hop365
Oehoe367
Draaihals368

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Boomleeuwerik376
Grote Gele Kwikstaart376
Raaf376
Boomvalk375
Bosrietzanger375
Patrijs375
Smelleken375
Sprinkhaanzanger375
Tuinfluiter375
Waterpieper375
Zwarte Ibis375
Grauwe Klauwier374
Porseleinhoen374
Steenuil374
Bosuil373
Cetti's Zanger373
Houtsnip373
Kerkuil373
Nachtegaal373
Wespendief373

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,4,2

20182
20174
20166

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.