Ranking van Eric Elsinga
228 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Koningseider  ·  Somateria spectabilis 18-02-2018
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 07-04-2016
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 17-11-2017
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 01-04-2016
32. Zomertaling  ·  Anas querquedula
33. Slobeend  ·  Anas clypeata
34. Krakeend  ·  Anas strepera
35. Smient  ·  Anas penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
48. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

49. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

50. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

51. Waterral  ·  Rallus aquaticus
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

55. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

57. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
58. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
59. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 12-06-2017
60. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
61. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
62. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
63. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
64. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

65. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

66. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

67. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

68. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

69. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
70. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

71. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
72. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
73. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
74. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
75. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
76. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

77. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
78. Wulp  ·  Numenius arquata
79. Grutto  ·  Limosa limosa
80. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
81. Steenloper  ·  Arenaria interpres
82. Kanoet  ·  Calidris canutus
83. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
84. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
85. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
86. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
87. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
88. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
89. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
90. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
91. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
92. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
93. Witgat  ·  Tringa ochropus
94. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
95. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
96. Bosruiter  ·  Tringa glareola
97. Tureluur  ·  Tringa totanus
98. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
99. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

100. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
101. Alk  ·  Alca torda
102. Kleine Alk  ·  Alle alle
103. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

104. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

105. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
106. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
107. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
108. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
109. Stormmeeuw  ·  Larus canus
110. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
111. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
112. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
113. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
114. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
115. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
116. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
117. Visdief  ·  Sterna hirundo
118. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

119. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

120. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-09-2017
121. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
122. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
123. Sperwer  ·  Accipiter nisus
124. Havik  ·  Accipiter gentilis
125. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
126. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
127. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
128. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

129. Ransuil  ·  Asio otus
130. Velduil  ·  Asio flammeus
131. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

132. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

133. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

134. Draaihals  ·  Jynx torquilla
135. Groene Specht  ·  Picus viridis
136. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
137. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
138. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

139. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
140. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

141. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

142. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 21-02-2017
143. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

144. Ekster  ·  Pica pica
145. Gaai  ·  Garrulus glandarius
146. Kauw  ·  Corvus monedula
147. Roek  ·  Corvus frugilegus
148. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
149. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

150. Goudhaan  ·  Regulus regulus
151. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

152. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
153. Koolmees  ·  Parus major
154. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
155. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
156. Matkop  ·  Poecile montanus
157. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

158. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

159. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
160. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

161. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
162. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
163. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

164. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

165. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
166. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 10-11-2016
167. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
168. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

169. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
170. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
171. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

172. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

173. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
174. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
175. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
176. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

177. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

178. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

179. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

180. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

181. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
182. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

183. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

184. Beflijster  ·  Turdus torquatus
185. Merel  ·  Turdus merula
186. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 25-01-2018
187. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
188. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
189. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
190. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
191. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
192. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
193. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
194. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 21-03-2016
195. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
196. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
197. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
198. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
199. Paapje  ·  Saxicola rubetra
200. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
201. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
202. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

203. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

204. Huismus  ·  Passer domesticus
205. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

206. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
207. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
208. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
209. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
210. Duinpieper  ·  Anthus campestris
211. Boompieper  ·  Anthus trivialis
212. Graspieper  ·  Anthus pratensis
213. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

214. Keep  ·  Fringilla montifringilla
215. Vink  ·  Fringilla coelebs
216. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
217. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
218. Groenling  ·  Chloris chloris
219. Kneu  ·  Linaria cannabina
220. Frater  ·  Linaria flavirostris
221. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
222. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
223. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
224. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
225. Putter  ·  Carduelis carduelis
226. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

227. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
228. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
229. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 05-03-2016
230. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Eric Elsinga met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Papegaaiduiker263
Kokardezaagbek274
Rode Rotslijster315
Roodkeelnachtegaal345
Bruine Klauwier348
Witkopgors351
Kleine Topper353
Duinpieper354
Ralreiger356
Grijze Wouw357
Humes Bladkoning360
Woestijntapuit361
Kleine Alk362
Buffelkopeend363
Woudaap365
Roze Spreeuw366
Sneeuwgans367
Grote Kruisbek368
Hop369
Draaihals371

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Eric Elsinga niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Boomleeuwerik379
Grote Gele Kwikstaart379
Raaf379
Boomvalk378
Bosrietzanger378
Patrijs378
Smelleken378
Sprinkhaanzanger378
Steenuil378
Tuinfluiter378
Waterpieper378
Zwarte Ibis378
Grauwe Klauwier377
Houtsnip377
Porseleinhoen377
Bosuil376
Cetti's Zanger376
Kerkuil376
Nachtegaal376
Wespendief376

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Eric Elsinga per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,5,2

20166
20175
20182

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.