Ranking van Wouter Monster
295 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. IJseend  ·  Clangula hyemalis
17. Eider  ·  Somateria mollissima
18. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
19. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
20. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 09-10-2010
21. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
22. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
30. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 11-02-2017
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Zomertaling  ·  Anas querquedula
34. Slobeend  ·  Anas clypeata
35. Krakeend  ·  Anas strepera
36. Smient  ·  Anas penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

42. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

43. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
44. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Kwartelkoning  ·  Crex crex
57. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer
64. Geelsnavelduiker  ·  Gavia adamsii 13-02-2013

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

65. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
66. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Puffinus griseus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

67. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
68. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

69. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
70. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
71. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
72. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
73. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
74. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
75. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

76. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
77. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

78. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
86. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
87. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
88. Steppekievit  ·  Vanellus gregarius 29-05-2017
89. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus 26-04-2014
90. Kievit  ·  Vanellus vanellus
91. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

92. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
93. Wulp  ·  Numenius arquata
94. Grutto  ·  Limosa limosa
95. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
96. Steenloper  ·  Arenaria interpres
97. Kanoet  ·  Calidris canutus
98. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis 09-10-2010
106. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
107. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
108. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Witgat  ·  Tringa ochropus
111. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 06-02-2016
114. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
115. Bosruiter  ·  Tringa glareola
116. Tureluur  ·  Tringa totanus
117. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
118. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
119. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

120. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
121. Alk  ·  Alca torda
122. Kleine Alk  ·  Alle alle
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
125. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus
126. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

127. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
128. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
129. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
130. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
131. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
132. Stormmeeuw  ·  Larus canus
133. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
134. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
135. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
136. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
137. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
138. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
139. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
140. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
141. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
142. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
143. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
144. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
145. Visdief  ·  Sterna hirundo
146. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
147. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

148. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

149. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 20-08-2015
150. Wespendief  ·  Pernis apivorus
151. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
152. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 07-06-2014
153. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
154. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
155. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
156. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
157. Sperwer  ·  Accipiter nisus
158. Havik  ·  Accipiter gentilis
159. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
160. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
161. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
162. Buizerd  ·  Buteo buteo
163. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 25-09-2013

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

164. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

165. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
166. Steenuil  ·  Athene vidalii
167. Ransuil  ·  Asio otus
168. Velduil  ·  Asio flammeus
169. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

170. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

171. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

172. Draaihals  ·  Jynx torquilla
173. Groene Specht  ·  Picus viridis
174. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
175. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
176. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
177. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

178. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
179. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
180. Smelleken  ·  Falco columbarius
181. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
182. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

183. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
184. Klapekster  ·  Lanius excubitor
185. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

186. Ekster  ·  Pica pica
187. Gaai  ·  Garrulus glandarius
188. Kauw  ·  Corvus monedula
189. Roek  ·  Corvus frugilegus
190. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
191. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

192. Goudhaan  ·  Regulus regulus
193. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

194. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

195. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
196. Koolmees  ·  Parus major
197. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
198. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
199. Matkop  ·  Poecile montanus
200. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

201. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

202. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
203. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
204. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

205. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
206. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
207. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
208. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

209. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

210. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

211. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
212. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 24-11-2013
213. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli 10-06-2012
214. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
215. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
216. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 13-04-2016
217. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

218. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
219. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
220. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
221. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
222. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-10-2010
223. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

224. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
225. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
226. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

227. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
228. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
229. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
230. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
231. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
232. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

233. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

234. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

235. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
236. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

237. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

238. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
239. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

240. Beflijster  ·  Turdus torquatus
241. Merel  ·  Turdus merula
242. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
243. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
244. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
245. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
246. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
247. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
248. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
249. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
250. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
251. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 06-02-2016
252. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 18-10-2011
253. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
254. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
255. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
256. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
257. Paapje  ·  Saxicola rubetra
258. Stejnegers Roodborsttapuit  ·  Saxicola stejnegeri 08-10-2012
259. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
260. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
261. Bonte Tapuit  ·  Oenanthe pleschanka 21-10-2015

heggenmussen  ·  Prunellidae

262. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

263. Huismus  ·  Passer domesticus
264. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

265. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
266. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
267. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
268. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola 21-08-2011
269. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
270. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
271. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
272. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
273. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii 01-11-2015
274. Boompieper  ·  Anthus trivialis
275. Graspieper  ·  Anthus pratensis
276. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
277. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

278. Keep  ·  Fringilla montifringilla
279. Vink  ·  Fringilla coelebs
280. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
281. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
282. Groenling  ·  Chloris chloris
283. Kneu  ·  Linaria cannabina
284. Frater  ·  Linaria flavirostris
285. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
286. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
287. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
288. Putter  ·  Carduelis carduelis
289. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
290. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

291. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
292. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
293. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
294. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
295. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
296. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Wouter Monster met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Wouter Monster wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stejnegers Roodborsttapuit126
Balkanbaardgrasmus272
Geelsnavelduiker315
Witstaartkievit319
Citroenkwikstaart323
Bergfluiter325
Bonte Tapuit326
Roodstuitzwaluw331
Mongoolse Pieper337
Roodkeelnachtegaal337
Vorkstaartmeeuw339
Grijze Wouw341
Arendbuizerd342
Grauwe Pijlstormvogel342
Noordse Nachtegaal342
Vale Gier345
Sperwergrasmus346
Blauwstaart347
Blonde Ruiter347
Noordse Stormvogel347

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Wouter Monster niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Rode Wouw366
Wielewaal366
Bonte Kraai364
Kuifaalscholver363
Oehoe361
Waterspreeuw361
Roodmus360
Witvleugelstern360
Hop359
Woudaap359
Dwerggors358
Amerikaanse Wintertaling356
Korhoen356
Breedbekstrandloper354
Kuifleeuwerik354
Kleinst Waterhoen353
Pallas' Boszanger351
Graszanger348
Kleine Topper348
Ralreiger348

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Wouter Monster per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,4,2,3,3,2

20172
20163
20153
20142
20134
20122
20112
20102

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.